Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Reklamace vrácením

 

Některé reklamce se řeší vrácením zboží od zákazníka a vystavením dobropisu.

 

Pro vrácení zboží od zákazníku je nutno v dané knize skladu vytvořit následující skladový pohyb.

Pozor, daný pohyb musí být výdejka (i když se jedná o příjem zásob).

Jedná se vlastně o storno "původní výdejky".

 

Nejdříve je potřeba v dané knize skladu vytvořit následující skladové pohyby.

Typ Text ProtiÚčet ProtiStrana Účtovat záporně Rodina Reklamace
Výdejka (strana D) Vrácení zboží od zákazníka 504.01 MD Ne Ano Ano

 

Příjem vráceného zboží bez zakázky

V příslušném skladu vytvoříme příjemku se skladovým pohybem Vrácení zboží od zákazníka.

 

Na příjemce do osoby napíšeme zákazníka.

 

Do pole množství musíme čísla uvádět záporně.

Jedná se o storno původní výdejky, kterou jsme vydali zákazníkovi vrácené zboží.

V případě, že zapomenete, tak systém Delfy daný doklad nedovolí zaúčtovat a na povinnost uvádět záporné čísla Vás upozorní. (je to díky zaškrtnutí pole Reklamace na daném pohybu).

 

Příjem vráceného zboží na zakázku

Nejdříve upravte původní zakázku nebo vytvořte zakázku novou.

Bližší informace naleznete zde.

 

Po vyplnění hlavičky dokladu, stiskněte tlačítko Nástroje.

Zobrazí se formulář s dostupnými nástroji, kde vyberte funkci Převzít výkony.

Po volbě se zobrazí formulář Převzít položky.

 

Na formuláři přeberte položky, které chcete zákazníkovi dodat.

Nápověda jak vybrat položky je na formuláři, karta Nápověda.

Po označení položek stiskněte tlačítko Převzít položky a formulář zavřete.

 

Stiskem tlačítka Převzít položky se vytvořily na výdejce účetní řádky.

Účetní řádky jsou propojeny na zvolenou zakázkou.

 

Vystavení dobropisu

Po vytvoření příjemky je nutno vystavit dobropis.

 

Njedříve vytvořte standardním způsobem nový doklad FV.

Vyplňte hlavičku dokladu.

Do osoby zadejte osobu které chcete fakturovat.

Dále vyplňte (pokud již není) další políčka v hlavičce dokladu jako variabilní symbol, splatnost ...

 

Po vyplnění hlavičky dokladu stiskněte tlačítko Výkony.

 

Zobrazí se formulář Převzít položky.

Na formuláři vyberte položky které chcete dobropisovat.

Stiskněte tlačítko Převzít položky.

Formulář zavřete.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference