Mzda při nepravidelné směně

 

Zaměstnavatel zaměstnancům při nerovnoměrně rozvržené pracovní době vyplácet mzdu za tolik hodin, kolik jich odpracovali, pokud nemají sjednanou měsíční mzdu.

 

Po skončení období, na které je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena, zaměstnavatel zaměstnancům

  • buď vyplatí příplatek za práci přesčas, tedy za práci, která přesahuje stanovenou týdenní pracovní dobu připadající na rozvržené období
  • nebo jim vyplatí náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku (překážka v práci na straně zaměstnavatele) za pracovní dobu, která jim chybí do stanovené týdenní pracovní doby připadající na rozvržené období (z důvodu nepřesně rozvržené pracovní doby zaměstnavatelem).

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference