Opravný daňový doklad

 

Opravný daňový doklad je doklad kterým opravujeme původní zdanitelné plnění.

Opravný daňový doklad nahrazuje dřívější daňový dobropis a daňový vrubopis.

 

Důvody pro opravu základu daně a výši daně

Rozlišujeme následující důvody pro opravu základu daně a výše daně

 • § 42 - Oprava základu daně a výše daně (např. vrácení zboží, změna ceny, uplatněna nesprávná výše daně)
 • § 43 - Oprava daně v jiných případech (špatný odběratel, dvakrát vystavený daňový doklad)
 • § 44 - Oprava výše daně u dlužníků v insolvenčním řízení

 

Každý z těchto důvodů má jiný postup pro vystavení opravného daňového dokladu.

 

Opravu výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního plnění.

 

Náležitosti opravného daňového dokladu

Opravný daňový doklad musí obsahovat (§45 zákona o DPH)

 • název firmy která uskutečňuje plnění (dodavatel)
 • DIČ dodavatele
 • název firmy pro kterou se plnění uskutečňuje (odběratel)
 • DIČ odběratele pokud je plátce
 • evidenční číslo původního dokladu
 • evidenční číslo opravného dokladu
 • důvod opravy
 • rozdíl mezi opraveným a původním základem daně
 • rozdíl mezi opravenou a původní daní
 • rozdíl mezi opravenou a původní úplatou

 

Opravný daňový doklad v cizí měně

Na základě ustanovení § 42, odst. 4 Zákona o DPH se pro přepočet na českou měnu použije kurz ČNB platný pro osobu provádějící přepočet ke dni původního zdanitelného plnění.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference