Nájem lodě v charteru

 

Tato kapitola pojednává o účtování lodě, která je pronajímána (charter).

 

DPH

Pronájem lodí obvykle trvá 7 až 14 dnů.

Místem plnění u krátkodobého pronájmu dopravních prostředků, je podle § 10d místo, kde se loď skutečně přebírá. Nezáleží na tom, zda se loď pronajímá soukromé osobě nebo podnikající osobě (firma, OSVČ..)

U lodí je krátkodobý nájem doba nepřesahující 90 dní (§ 10d, odst.1 zákona o DPH).

Místo plnění např. při charteru v Řecku bude tedy Řecko.

 

Daň z příjmů

Česká firma musí přiznat ke zdanění všechny celosvětové příjmy.

Je ale možné, že v daném státě vznikne povinnost zřídit stálou provozovnu (záleží na konkrétním státě). Tato provozovna podlehá zdanění v tom daném státě. Na zákaladě smlouvy o dvojím zdanění (pokud je uzavřena) se tyto příjmy poté mohou případě vyloučit ze základu ke zdanění v ČR.

 

Zákon o DPH

§ 10d - Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku

(1) Místem plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku je místo, kde osoba, které je služba poskytnuta, dopravní prostředek skutečně fyzicky přebírá. Krátkodobým nájmem dopravního prostředku se pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku rozumí nepřetržité držení nebo užívání dopravního prostředku po dobu nepřesahující 30 dní a u lodí nepřesahující 90 dní.

(2) Místem plnění při poskytnutí jiného než krátkodobého nájmu dopravního prostředku osobě nepovinné k dani je místo příjemce služby určené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty7e).

(3) Místem plnění při poskytnutí jiného než krátkodobého nájmu rekreační lodi osobě nepovinné k dani je místo, kde tato osoba loď skutečně fyzicky přebírá za podmínky, že osoba, která službu poskytuje, má v tomto místě sídlo nebo provozovnu, je-li služba poskytnuta prostřednictvím provozovny.

(4) Je-li místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku stanoveno podle odstavců 1 až 3

  • a) v tuzemsku a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází ve třetí zemi, za místo plnění se považuje třetí země,
  • b) ve třetí zemi a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku, za místo plnění se považuje tuzemsko.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference