Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Vedlejší náklady při nákupu zásob na sklad

 

Součástí skladové ceny zásob jsou vedlejší náklady.

Vedlejšími náklady je například:

  • clo
  • doprava
  • pojištění

Aby systém Delfy správně ocenil zásoby, je nutné tyto vedlejší náklady účtovat na účet pořízení zásob (nikoliv do nákladů).

Při účtování je třeba spojit dané náklady s danou příjemkou.

 

Na danou fakturu je nutné převzít řádky z příjemky.

 

Vytvoření dokladu

V příslušné knize přijatých faktur vytvořte nový doklad.

 

Vyplnění hlavičky dokladu

Na hlavičce dokladu vyplňte:

  • Osobu, což je v tomto případě dodavatel
  • Variabilní symbol
  • Splatno
  • Datum DPH
  • Bankovní účet (nutné pro tvorbu bankovních příkazů)

 

Vytvoření účetních řádků

Po vyplnění hlavičky stiskněte tlačítko Nástroje.

Zobrazí se formulář s dostupnými nástroji, kde vyberte funkci Složky pořizovacích cen.

 

Po volbě se zobrazí formulář Složky pořizovacích cen.

Na formuláři musíte provést dvě akce:

  1. Najít příjemku na kterou chcete náklady rozpustit
  2. Napsat výše částky kterou chcete rozpustit

 

Nalezení příjemky

Nezapomeňte, že hledáte příjemku která je většinou od jiné osoby než faktura na vedlejší náklady.

Do osoby zadejte osobu od které jste koupili dané zásoby.

Vyberte příslušnou příjemku.

 

Výše částky

Na formuláři je nutno vyplnit pole Částka.

Do tohoto pole zadejte částku kterou chcete pro danou příjemku rozpustit (t.j. náklady z přijaté faktury.

 

Po nalezení příjemky a vyplnění částky stiskněte tlačítko Provést.

Stiskem tlačítka Převzít položky se vytvoří účetní řádky.

Zadaná částka se rozpustí na jednotlivé položky na vybrané příjemce.

Účetní řádky jsou propojeny na zvolenou příjemku.

 

Zaúčtování dokladu

Stisknutím tlačítka Zaúčtovat doklad zaúčtujte.

 

Časté problémy

Příjemka

Příjemka se nabízí pouze v tom roce kdy byla přijata daná zásoba. Pokud je tedy příjemka zaúčtována v roce 2012 a fakturu přijatou účtujete do roku 2013, tak se daná příjemka nenabídne.

 

Na příjemce zkontrolujte že skladový pohyb má zaškrtnuto pole Rodina.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference