Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Převod mezi sklady pomocí salda

 

Při tomto způsobu převodu vzniká při výdejce saldokontní případ.

Příjemka na druhý sklad tento saldokontní převezme.

 

Výdejka

Vytvořte skladový doklad.

 

Hlavička dokladu

Na dokladu vyberte pohyb Výdejka - převod mezi sklady.

Na dokladu zadejte osobu které dané artikly vydáváte (zaměstnanec).

No dokladu vyplňte Variabilní symbol (pokud se nevytváří automaticky).

 

Řádky dokladu

Vyberte předpis.

Zadejte množství.

 

Případně zadejte další položky jako:

  • Umístění ve skladu
  • Trvanlivost
  • Výrobní číslo

 

Zaúčtování dokladu

Po zadání všech předpisů, jejich množství, umístění atd.., stiskněte tlačítko Zaúčtovat.

Systém Delfy zkontroluje platnost zadaných dat a vytvoří saldokontní případ.

 

 

Příjemka

Hlavička dokladu

Na dokladu vyberte pohyb Příjemka - převod mezi sklady.

Na dokladu zadejte osobu od které dané artikly přijímáte (zaměstnanec).

 

Převzetí položek

Stiskněte tlačítko Nástroje.

Zobrazí se formulář, kde vyberte volbu Převod mezi sklady.

 

Poklepnutím na danou volbu se zobrazí seznam všech nezúčtovaných převodů mezi sklady pro danou osobu.

Poklepnutím na pole Variabilní symbol, se do příjemky převezmou všechny položky vybraného případu.

 

TIP:

Z převodu se převezmou pouze položky, které ještě nebyly převzaty.

Tím pádem je možné dělat příjemky postupně nebo z jedné výdejky udělat příjemky na více skladů.

 

Při převzetí se na doklad vyplní dle vybraného případu následující pole:

  • Osoba
  • Variabilní symbol

Tyto pole nepřepisujte!

Jsou nutná pro správné dokončení dokladu.

 

Zaúčtování

Po převzetí položek stiskněte tlačítko Zaúčtovat.

Při zaúčtování se Vám zobrazí saldokontní případ který jste vybrali.

Stiskem tlačítka Přiřadit, potvrdíte správnost převzetí.

 

Kontrola výdejek a příjemek

Nevyřízené převody mezi sklady najdete na přehledu saldokonta.

Tyto převody se od standardních pohledávek a závazků trochu liší v tom, že správně provedený převod má:

  • nulovou částku
  • nulové množství

 

Nulové množství zkontrolujete na přehledu saldokonta tak:

  • do pole Účet vyberte účet který používáte pro převody (395)
  • do pole Vyrovnanost vyberte hodnotu Nevyrovnané množství.

 

Stiskem tlačítka Najít se zobrazí všechny případy, které nemají nulové množství.

Na detailu saldokontního případu je pole Množství zůstatek.

Toto pole ukazuje množství které nebylo převzato příjemkou.

 

Pro tyto nevyřízené převody musíte udělat příjemku.

 

TIP:

Někdy je v převodu mnoho položek. Jak poznat, které položky nebyly převzaty?

Nepřevzaté položky zjistíte nejlépe tak, že uděláte pro daný převod "zkušební" příjemku.

Na této "zkušební" příjemce se vytvoří pouze nepřevzaté položky.

 

Oceňovací rozdíly

Někdy se může stát, že mezi výdejkou a příjemkou uplyne poměrně dlouhá doba.

Pokud v této době dojde k přecenění skladů, tak příjem na sklad se provede v jiném ocenění než byl výdej.

Výsledkem je, že daný saldokontní případ má nulové množství, ale nemá nulovou částku.

 

Danou částku zaúčtujte interním dokladem.

Částka se účtuje na účet na kterém účtujete oceňovací rozdíly zásob.

To proto, že v okamžiku ocenění daná položka nebyla na skaldě, ale současně byla v majetku firmy. Tím pádem přecenění vlastně unikla.

 

Příklad

Převáděli jsme zboží mezi sklady.

Převod účtujeme na účet 395.01

Ze skladu A bylo zboží vyskladněno v ceně 1.000,- Kč.

Na sklad B bylo zboží přijato v ceně 900,- Kč

Na saldokontu zůstala částka 100 Kč.

Oceňovací rozdíly účtujeme do nákladů na účet 501.03

 

Interní doklad:

Text Částka Účet Strana
Oceňovací rozdíly při převodu 100 395.01 D
Oceňovací rozdíly při převodu 100 501.03 MD

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference