Práce v zahraničí a sociální pojištění

 

Sociální pojištění musíte uplatnit podle zákonů země, ve které pracujete.

 

Stejně jako u zdravotního pojištění platí i zde, že se platí jen jedno pojištění, a to v zemi, kde si vyděláváte. A i doba práce v cizích zemích se vám bude započítávat do výpočtu důchodu.

 

Práce mimo EU

Účast na sociálním zabezpečení (pojištění) končí zjednodušeně řečeno ukončením zaměstnání.

Správě sociální zabezpečení není nutné cokoli dodatečně oznamovat.

Pokud jste OSVČ pak účast končí písemným oznámením o ukončení samostatné výdělečné činnosti.

 

Pokud nevykonáváte žádnou výdělečnou činnost, nejste povinni platit pojistné na sociální zabezpečení. Dobu, po kterou nebudete důchodově pojištěni (tedy doba, za kterou neplatíte pojistné), nebude možné hodnotit pro nárok na důchod.

Pro podnikatele a OSVČ platí, že pokud nepřeruší své podnikání a vycestují do zahraničí, tak se s jejich pravidelnými platbami na sociální pojištění nic nemění.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference