Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Vytvoření mezd

 

Po vytvoření docházky a mzdových podkladů je možno zúčtovat mzdy.

 

Vytvoření mezd

Nejdříve musíte vytvořit mzdové případy.

Mzdové případy se vytváří hromadně pro všechny zaměstnance.

 

Mzdové případy vytvoříte v menu Mzdy, příkaz Mzdy.

Zobrazí se formulář Mzdy.

 

Na formuláři vyplňte pole Rok a Období pro které chcete vytvořit mzdy.

Stiskněte tlačítko Vytvořit mzdy.

 

Stiskem tačítka se vytvoří mzdové případy pro všechny zaměstnance, kteří mají odpracovanou alespoň jednu hodinu nebo byli alespoň jednu hodinu nepřítomní.

 

Současně se zobrazí seznam všech vytvořených mzdových případů.

 

Zúčtování mezd

Po vytvoření mezd poklepnutím na pole Zaměstnanec zobrazíte detail mzdového případu.

 

Zúčtování mezd má 2 kroky:

 1. Aktualizace
 2. Zaúčtovat

 

Aktualizace

Nejdříve stiskněte tlačítko Aktualizovat.

Toto tlačítko do případu načte:

 • Odpracované hodiny z docházky
 • Dobu nepřítomnosti
 • Slevy na dan
 • Mzdu ze mzdových podkladů
 • Odměny a osobní ohodnocení ze mzdových podkladů
 • Placené svátky ze mzdových podkadů
 • Nepřítomnost
 • Ostaní srážky zaevidované na kartě zaměstnance

 

Po aktualizaci zkontrolujte údaje.

Po aktualizaci můžete doplnit další nestandardní mzdové zápisy jako odstupné a podobně.

 

Zaúčtovat

Po aktualizaci stiskněte tlačítko Zaúčtovat.

Stiskem tohoto tlačítka se mzdový doklad dokončí:

 1. Vytvoří se řádky pro odvod sociálního a zdravorního pojištění
 2. Vytvoří se řádky pro daň z příjmů
 3. Vytvoří se řádek pro výplatu

Doklad se také současně zaúčtuje.

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference