Osoba bez zdanitelných příjmů a zdravotní pojištění

 

Osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP), je osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky, ale není zaměstnancem, nemá příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ani nepatří do kategorie osob, za něž platí pojištění stát.

Uvedené skutečnosti musejí trvat alespoň celý kalendářní měsíc.

 

Vyměřovací základ a výpočet pojistného

Osoba bez zdanitelných příjmů musí platí pojistné na zdravotní pojištění vypočtené z minimální mzdy.
 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference