Spotřební daň

 

Spotřební daň řeší zákon č. 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních.

 

Spotřebními daněmi jsou:

 • a) daň z minerálních olejů,
 • b) daň z lihu,
 • c) daň z piva,
 • d) daň z vína a meziproduktů,
 • e) daň z tabákových výrobků,
 • f) daň ze zahřívaných tabákových výrobků a
 • g) daň ze surového tabáku.

 

Plátce daně

Plátce daně je fyzická nebo právnická osoba, která je:

 • provozovatelem daňového skladu,
 • oprávněným příjemcem,
 • oprávněným odesílatelem
 • nebo výrobcem daného výrobku

jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit v souvislosti

 • s uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu (§ 9 odst. 1),
 • nebo v souvislosti se ztrátou nebo znehodnocením vybraných výrobků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně [§ 9 odst. 3 písm. a)],

 

Oprávněným příjemcem je právnická nebo fyzická osoba, která není provozovatelem daňového skladu v místě, kde v rámci podnikatelské činnosti na základě povolení jednorázově nebo opakovaně přijímá vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně dopravované z jiného členského státu; oprávněný příjemce nesmí vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně skladovat ani odesílat; oprávněný příjemce je daňovým subjektem,

 

Oprávněným odesílatelem  je právnická nebo fyzická osoba, která dopravuje vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně z místa dovozu do daňového skladu, oprávněnému příjemci v jiném členském státě, do místa vývozu v jiném členském státě nebo příjemci v jiném členském státě podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní; tato osoba musí být na daňovém území České republiky provozovatelem daňového skladu podle § 3 písm. g),

 

Vznik daňové povinnosti 

Daňová povinnost vzniká (dle §8 zákona o spotřební dani):

 • výrobou vybraných výrobků na daňovém území Evropské unie
 • nebo dovozem vybraných výrobků na daňové území Evropské unie.

 

Zákon o spotřební dani

 

§4 - Plátce daně

(1) Plátcem je právnická nebo fyzická osoba,

a) která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným příjemcem, oprávněným odesílatelem nebo výrobcem, jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit v souvislosti s uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu (§ 9 odst. 1), nebo v souvislosti se ztrátou nebo znehodnocením vybraných výrobků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně [§ 9 odst. 3 písm. a)],

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference