Nákup majetku

 

Nákup majetku se účtuje na jednotlivé činnosti pro které majetek patří.

 

V případě, že se jedná o investiční majetek (nad 40.000,- Kč), tak se nákup na činnost neúčtuje.

Na jednotlivé činnosti se účtují až odpisy daného majetku.

 

Nákup reprobeden

Sbor potřebuje reprobedny pro kulturní činnost.

Protože reprobedny používá na více akcí (hody, zábavy, masopust), tak se nákup neúčtuje na danou akci.

Drobný majetek sbor eviduje na účtu 501.03.N

 

Příklad účtování

Předpis Text Částka Účet Strana Středisko Zakázka Poznámka
Nákup DHM Nákup drobného majetku 10.000,- 501.03N MD kulturní činnost - nedaňový účet

 

Pořízení praporu

Sbor si pořídil prapor.

Prapor se účtuje do majetku (účet 022), který se neodepisuje (nedochází k opotřebení).

 

Občané na daný prapor dávali příspěvky. Tyto příspěvky snižují hodnotu praporu.

Příspěvky účtujeme záporně na účet 022.

 

Při této příležitosti sbor udělal slavnost.

Náklady (materiál a služby) na slavnost účtujeme na středisko Kulturní činnost.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference