Zřizovací výdaje

 

Zřizovací výdaje jsou náklady které účetní jednotka vynaloží na své založení.

Jedná se o náklady vzniklé před zápisem do obchodního rejtříku (t.j. před vznikem jednotky).

 

Typické náklady:

  • notářské služby
  • soudní poplatky
  • kolky
  • výdaje na pracovní cesty
  • poradenské služby
  • nájemné
  • ...

 

Zřizovací výdaje, od roku 2016, již nejsou vykazovány jako samostatný nehmotný majetek.

Tyto výdaje se účtují přímo do nákladů.

 

Zřizovací výdaje před rokem 2016

Před rokem 2016 se tyto výdaje účtovaly jako nehmotný majetek, který se odepisoval.

Jednotky, které mají tento majetek, v odepisování pokračují.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference