Náhradní volno za práci přesčas

 

Za práci přesčas přísluší zaměstnanci příplatek nebo náhradní volno.

Jedná se o neplacené náhradní volno, protože se čerpá místo příplatků.

Zaměstnanec již za práci přesčas obdržel mzdu (neobdržel pouze příplatek).

 

Náhradní volno lze čerpat pouze v okamžiku, kdy se zaměstnavatel a zaměstnanec na tomto čerpání dohodli.

Dohoda musí být oboustranná, jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec s tím musí souhlasit. Pokud jedna strana nesouhlasí, zaměstnanci náleží příplatek.

 

Náhradní volno za práci přesčas

Zákonnou úpravu nelezneme v § 114 zákoníku práce:

 

(1) Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen "dosažená mzda"), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

 

(2) Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek podle odstavce 1. 

 

Náhradní volno není placené

Zaměstnanci přísluší za přesčasovou práci mzda, za dobu čerpání náhradního volna naopak mzda nepřísluší, neboť ji již obdržel (byly mu proplacené hodiny za přesčas bez příplatku).

 

To se týká i zaměstnanců odměňovaných měsíční mzdou.

V případě, že je za přesčas z minulého měsíce čerpáno náhradní volno v měsíci následujícím, měsíční mzda se jim krátí.

 

Jak lze náhradní volno proplatit

Dosaženou mzdu za práci přesčas lze na žádost zaměstnance nebo po dohodě s ním přesunout až na dobu čerpání náhradního volna.

Zákoník práce tuto používanou metodu nezakazuje.

Vždy se ale musí jednat o dohodu, interní předpis nestačí.

 

V tomto případě tedy zaměstnanec za práci přesčas nedostane mzdu.

Danou mzdu obdrží až v okamžiku čerpání náhradního volna.

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference