Účtování a zdanění podpor

 

FInanční správa vydala informaci ke zdanění podpor vyplácené fyzickým osobám, který naleznete zde.

 

Antivirus

Zdanění podpor v rámci antiviru se liší podle toho zda příjemce dotace je:

  • právnická osoba (příjem podléhá dani)
  • fyzická osoba (příjem je od daně osvobozen)

 

Právnické osoby

Antivirus je kompenzace mzdových nákladů.

Společnost tedy poskytnuté mzdy má ve svých daňových nákladech.

Antivirus je provozní dotací na úhradu nákladů a tím pádem se jedná o daňový výnos.

Nezapomeňte také provést případné časové rozlišení.

 

1. Při podání žádosti se účtuje nárok na dotaci (v měsíci a roce za které se žádá)

Operace Částka Účet Strana
Nárok na dotaci 100.000 346 MD
Nárok na dotaci 100.000 648 D

 

2. Bankovní výpis:

Operace Částka Účet Strana
Příjem dotace 100.000 346 D
Příjem do banky celkem 100.000 221 MN

 

Bližší info o účtování dotací na úhradu nákladů naleznete zde.

 

Fyzické osoby

Antivirus je nástroj aktivní politiky zaměstnanosti.

Z tohoto důvodu je příjem osvobozen od daně z příjmů fyzických osob podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů.

 

Účtování u fyzických osob:

Účtujeme až v okamžiku příjmu v bance:

Operace Částka Účet Strana Poznámka
Příjem dotace 100.000 600.N D Nedaňový výnos
Příjem do banky celkem 100.000 221 MD -

 

Kompenzační bonus 

Kompenzační bonus je podpora poskytovaná na základě zvláštního zákona fyzickým osobám, konkrétně OSVČ, společníkům s.r.o. a tzv. dohodářům.

Tento bonus byl v roce 2020 upraven ve dvou samostatných zákonech. První zákon byl vydán na jaře pod číslem 159/2020 Sb., druhý na podzim s číslem 461/2020 Sb.

V obou těchto zákonech se hned v § 1 píše, že kompenzační bonus je legislativní zkratka pro daňový bonus.  

Daňový bonus je osvobozen u fyzické osoby na základě zákona o daních z příjmů, v § 4 odst. 1 písm. zj), přičemž zde není žádný limit.

Příjemcem bonusu je vždycky společník – fyzická osoba, nikdy společnost s ručením omezeným.

 

Účtování u fyzických osob (v případě vedení účetnictví):

Účtujeme až příjem v bankovním výpise.

Text Částka Účet Strana
Kompenzační bonus 10.000 491 D
Příjem do banky celkem 10.000 336 MD

 

Ošetřovné pro OSVČ

Pokud se jedná o ošetřovné pro OSVČ, je to příjem z dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu a je od daně z příjmů osvobozen.

Osovobození je uvedeno přímo v zákonech o kompenzačním bonusu.

Nicméně tedy nejprve v § 10 zákona 159/2020 Sb. pro rok 2020 a posléze v § 16 zákona 461/2020 Sb. pro rok 2021 najdeme, že „Od daně z příjmů fyzických osob je v roce 2020 (2021) osvobozen příjem z dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu “OŠETŘOVNÉ” PRO OSVČ.“

 

Odpuštení sociálního pojištění za červen až srpen 2020

O danou částku snížíme závazek za daný měsíc vůči sociálnímu zabezpečení::

Text Částka Účet Strana Poznámka
Snížení odvodu na sociální pojištění -10.000 524 MD daňový účet
Snížení odovdu na sociální pojištění 10.000 336 MD -

 

Dotační programy

Jedná se o dotační programy Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj nebo Ministerstva zemědělství.

Jedná se např. o:

  • Covid - nájemné
  • Covid - gastro
  • Covid - sport
  • Covid - nepokryté náklady
  • .....

Jedná se o dotaci na úhradu nákladů, takže dotace podléhá dani.

Toto platí jak pro právnické osoby, tak i pro osoby fyzické.

Fyzické osoby mají osvobozené pouze příjmy z nástrojů státní politiky zaměstnanosti, což v tomto případě není.

Účtování probíhá stejně jaku u Antiviru, s jedinou změnou, že u fyzických osob se účtuje do daňových výnosů.

 

1. Při podání žádosti se účtuje nárok na dotaci (v měsíci a roce za které se žádá)

Operace Částka Účet Strana Daňový účet
Nárok na dotaci 100.000 346 MD Ne
Nárok na dotaci 100.000 648 D Ano

 

2. Bankovní výpis:

Operace Částka Účet Strana
Příjem dotace 100.000 346 D
Příjem do banky celkem 100.000 221 MN

 

Legislativa

§ 4 - zákona o daních z příjmů

Osvobození od daně

h) příjem získaný ve formě dávky nebo služby z nemocenského pojištění, důchodového pojištění podle zákona upravujícího důchodové pojištění, peněžní pomoci obětem trestné činnosti podle zákona upravujícího poskytnutí peněžní pomoci obětem trestné činnosti, sociálního zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění, plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu; jde-li však o příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, je od daně osvobozena z úhrnu takových příjmů nejvýše částka ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku, za zdaňovací období, do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů,

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference