Kauce v daňové evidenci

 

Kauce je v podstatě záruka poskytnutá odběratelem.

 

Kauce není daňovým výdajem ani u plátce kauce ani u příjemce kauce.

Jedná se o platbu, kde se příjemce zavazuje tuto vrátit.

 

Kauce u nájmu

Daňový režim uhrazené kauce vychází se smluvních ujednání.

Pokud je v nájemní smlouvě dohodnuto, že nájemce složí kauce v určité výši a pronajímatel bude z této kauce hradit například nezaplacené nájemné nebo náklady na odstranění škody na pronajatém majetku zaviněné nájemce a po ukončení nájmu pronajímatel tuto kauci vrátí nájemci (v plné výši nebo její zůstatek) je složená kauce na straně nájemce nedaňovým výdajem.

Daňovým výdajem se kauce stane až v případě, kdy ji pronajímatel použije na úhradu škody nebo dlužného nájmu.


Pokud by však bylo smluvně dohodnuto, že kauce představuje zálohu na například poslední splátku nájemného, je kauce na straně nájemce daňovým výdajem v okamžiku zaplacení. V tomto případě kauce nemá režim veácení, ale jedná se spíše o zapalcené námjemné dopředu.

 

Účtování

Zaplacenou kauci zaúčtujeme v pokladně nebo bance na nedaňový účet 314.N.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference