Účtování dokladů v návaznosti na kontrolní hlášení

 

Kontrolní hlášení zkomplikovalo účtování některých dokladů.

 

Evidenční číslo přijaté faktury

Do kontrolního hlášení se vyplňuje evidenční číslo přijatého daňového dokladu.

Pro tyto účely je na účetním případu pole Evidenční číslo.

Evidenční číslo přijatého daňového dokladu není variabilní symbol (i když může být někdy shodný).

Evidenční číslo se vyplňuje pouze za předpokladu že:

  • jedná se o přijaté plnění v tuzemsku (nákup) oddíl B.2
  • doklad je na vyšší částku než 10.000,- Kč

Systém Delfy Vás na chybějící evidenční číslo upozorní.

 

Jak napsat evidenční číslo dokladu

Evidenční číslo dokladu zadáváme přesně tak, jak je na dokladu, včetně písmen, lomítek, pomlček a podobně.

 

Nastavení předpisů

Pro správnou funkčnost pro kontrolní hlášení je nutno správně nastavit předpisy pro DPH, t.j. na předpis DPH zadat oddíll B.2 kontrolního hlášení.

 

Splátkový kalendář

Splátkový kalendář se uvádí v oddíle B.2. a to i přesto, že jednotlivá splátka je nižší než 10.0000,-.

Podmínkou je aby CELKOVÁ HODNOTA splátkového kalendáře přesahovala 10.000,- Kč.

Aby systém Delfy tyto splátky poznal a nezahrnul je do oddílu B.3. jako ostatní doklady do 10.000,-, je nutno při účtování splátek na dokladu vyplnit pole Kontrolní hlášení.

V tomto poli vyberte hodnotu Splátkový kalendář nad 10.000,- Kč.

 

Vystavené faktury mimo Delfy

Někteří uživatelé vystavují svoje faktury v jiném systému než Delfy.

V rámci kontrolního hlášení poté nastává problém s evidenčním číslem vydaných faktur.

Systém Delfy evidenční číslo vytváří sám, ale v případě, že faktury vystavujete např. ve wordu, tak na faktuře máte uvedené číslo jiné.

Pro tyto případy je ve fakturách vydaných pole Evidenční číslo: (pole je vpravo nahoře).

Pokud tedy účtujete vystavené faktury mimo Delfy, musíte vyplnit také toto pole.

 

Aby jste evidenční číslo vystavené faktury nezapomněli vyplnit, zaškrtněte na příslušné knize faktur pole Povinné evidenční číslo.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference