Zatřídění hmotného majetku do odpisových skupin  

 

 

Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb.

Třídění hmotného majetku do odpisových skupin

 

 

 

 

 

ODPISOVÁ SKUPINA 1

Položka+)

CZ-CPA++)

Název++++)

(1-1)

01.4

Jen: skot plemenný

(1-2)

01.4

Jen: skot chovný

(1-3)

01.43.10

Jen: osli, muly a mezci chovní a plemenní

(1-4)

01.45.11

Jen: ovce chovné a plemenné

(1-5)

01.45.12

Jen: kozy chovné a plemenné

(1-6)

01.46.10

Jen: prasata plemenná

(1-7)

01.46.10

Jen: prasata chovná

(1-8)

01.47.13

Jen: hejna husí plemenná

(1-9)

01.47.13

Jen: hejna husí chovná

(1-10)

22.29.25

Plastové kancelářské nebo školní potřeby

(1-11)

23.19.23

Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely; skleněné ampule

(1-12)

23.44.11

Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely, z porcelánu

(1-13)

23.91.11

Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky a jejich díly, bez rámů, z přírodního kamene, aglomerovaných přírodních nebo umělých brusiv nebo z keramiky

(1-14)

25.73

Nástroje a nářadí pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy

(1-15)

26.20

Počítače a periferní zařízení

(1-16)

26.30.11

Vysílací přístroje obsahující přijímací zařízení občanských radiostanic pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy

(1-17)

26.30.12

Vysílací přístroje neobsahující přijímací zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy

(1-18)

26.30.13

Televizní kamery

(1-19)

26.30.2

Elektrické přístroje pro telefony a telegrafy; videotelefony vč. mobilních telefonů

(1-20)

26.40.44

Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii j. n.

(1-21)

26.51

Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy

(1-22)

27.90.11

Jen: směšovací zvukové přístroje pro záznam a kombinování zvuku (mixážní pulty apod.)

(1-23)

28.23

Kancelářské stroje a zařízení kromě počítačů a periferních zařízení

(1-24)

28.24

Ruční mechanizované nástroje

(1-25)

28.30.34

Rozmetadla hnoje a umělých hnojiv

(1-26)

28.30.60

Stroje a přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování kapalin a prášků pro zemědělství nebo zahradnictví

(1-27)

28.30.70

Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely

(1-28)

28.30.86

Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, drůbežářství nebo včelařství jinde neuvedené

(1-29)

28.99.39

Jen: zařízení na vyvažování pneumatik

(1-30)

29.10.52

Vozidla konstruovaná pro jízdu na sněhu, na golfových hřištích apod., s motorem

(1-31)

30.20.33

Jen: vozíky kolejové důlní

(1-32)

30.92.10

Jízdní kola a jiná kola bez motoru

(1-33)

32.50.21

Jen: dýchací přístroje

(1-34)

32.99.11

Ochranné pokrývky hlavy a jiné ochranné výrobky

(1-35)

32.99.53

Přístroje, zařízení a modely určené k demonstračním účelům

(1-36)

32.99.55

Umělé květiny, listoví a ovoce

 

 

 

 

 

ODPISOVÁ SKUPINA 2

Položka+)

CZ-CPA++)

Název++++)

 

CZ-CC+++)

 

(2-1)

01.43.10

Koně a jiní koňovití, živí, pokud nejsou uvedeni v jiné položce této přílohy

(2-2)

13.92.2

Ostatní konfekční textilní výrobky

(2-3)

13.93.1

Koberce a kobercové předložky

(2-4)

13.94.1

Jen: lana a síťované výrobky

(2-5)

13.96.16

Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (vč. knotů, sítkových krytů na plynové lampy, hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k prosévání a filtračních plachetek)

(2-6)

15.12.1

Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky; jiné výrobky z usní

(2-7)

16.23.20

Montované stavby ze dřeva

(2-8)

22.23.20

Montované stavby z plastů

(2-9)

22.29

Ostatní plastové výrobky pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(2-10)

25.11.23

Jen: konstrukce pro lešení a bednění

(2-11)

25.40.12

Revolvery, pistole, nevojenské střelné zbraně a podobná zařízení

(2-12)

25.71.1

Nožířské výrobky

(2-13)

25.72.1

Zámky a kování

(2-14)

25.73.60

Jen: nástroje na strojní tváření za tepla

(2-15)

25.91

Ocelové sudy a podobné nádoby

(2-16)

25.92

Drobné kovové obaly

(2-17)

25.93.1

Drátěné výrobky, řetězy a pružiny

(2-18)

26.20.17

Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat

(2-19)

26.30.1

Jen: vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání

(2-20)

26.30.40

Antény a parabolické antény všech druhů, jejich díly; díly vysílacích přístrojů rozhlasových nebo televizních a televizních kamer

(2-21)

26.30.5

Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a podobné přístroje

(2-22)

26.40

Spotřební elektronika

(2-23)

26.51.3

Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky

(2-24)

26.52

Časoměrné přístroje

(2-25)

26.60.1

Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje

(2-26)

26.70

Optické a fotografické přístroje a zařízení

(2-27)

27.11.31

Jen: elektrická generátorová soustrojí: elektrická generátorová soustrojí s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním do 2,5 MW elektrického výkonu

(2-28)

27.11.32

Jen: generátorová soustrojí se zážehovými a spalovacími motory a ostatní generátorová soustrojí do 2,5 MW elektrického výkonu

(2-29)

27.12.31

Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny, vybavené elektrickým zařízením k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, pro napětí <= 1 000 V

(2-30)

27.2

Baterie a akumulátory

(2-31)

27.31.12

Optická vlákna a svazky optických vláken; optické kabely (jiné než vyrobené z jednotlivých opláštěných vláken)

(2-32)

27.40

Elektrická osvětlovací zařízení

(2-33)

27.51.15 

Ventilátory a ventilační nebo recirkulační odsávače převážně pro domácnost

(2-34)

27.52

Neelektrické spotřebiče převážně pro domácnost

(2-35)

27.90

Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy

(2-36)

28.11.11

Závěsné motory pro pohon lodí

(2-37)

28.12

Hydraulická a pneumatická zařízení

(2-38)

28.13.1

Čerpadla na kapaliny; zdviže na kapaliny

(2-39)

28.13.21

Jen: vývěvy laboratorní

(2-40)

28.21.1

Jen: laboratorní pece a pícky

(2-41)

28.22.14

Jen: jeřáby stavební (konstruované pro stavebnictví)

(2-42)

28.22.15

Vidlicové stohovací vozíky, jiné vozíky; malé tahače používané na nádražních stanicích

(2-43)

27.51 

Elektrické spotřebiče převážně pro domácnost  

(2-44)

28.25.11

Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy

(2-45)

28.25.13

Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost)

(2-46)

28.29.11

Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje

(2-47)

28.29.12

Jen: výrobní a provozní filtrační zařízení a zařízení pro úpravu vod o kapacitě do 2000 ekvivalentních obyvatel

(2-48)

28.29.2

Jen: stroje a zařízení na čištění, plnění, uzavírání a balení lahví nebo jiných obalů; hasicí přístroje, stříkací pistole, dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry

(2-49)

28.29.3

Průmyslové, domácí a ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti a měření

(2-50)

28.29.41

Odstředivky j. n.

(2-51)

28.29.42

Kalandry nebo jiné válcovací stroje (kromě strojů na válcování kovů nebo skla)

(2-52)

28.29.43

Prodejní automaty

(2-53)

28.29.50

Myčky nádobí průmyslového charakteru

(2-54)

28.29.60

Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty j. n.

(2-55)

28.30

Zemědělské a lesnické stroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(2-56)

28.4.

Kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje

(2-57)

28.9

Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(2-58)

28.96.10

Stroje na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů j. n.

(2-59)

28.99.1

Stroje a přístroje na tisk, brožování a vázání knih

(2-60)

28.99.20

Stroje a přístroje používané výhradně či převážně na výrobu polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových displejů

(2-61)

28.99.31

Sušicí stroje na sušení dřeva, buničiny, papíru a lepenky; průmyslové sušicí stroje j. n.

(2-62)

28.99.32

Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce

(2-63)

29.10.2

Osobní automobily

(2-64)

29.10.30

Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob

(2-65)

29.10.4

Motorová vozidla nákladní

(2-66)

29.10.5

Motorová vozidla pro zvláštní účely pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy

(2-67)

29.20.2

Přívěsy a návěsy, kontejnery

 

 

 

(2-68)

29.31.22

Spouštěče a duální startovací generátory; ostatní generátory a ostatní přístroje a zařízení

(2-69)

30.12

Rekreační a sportovní čluny

(2-70)

30.30

Jen: letadla a kosmické lodě (balóny, vzducholodě, družice) pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(2-71)

30.91.1

Motocykly a postranní vozíky

(2-72)

30.92.20

Vozíky pro invalidy, kromě dílů a příslušenství

(2-73)

30.99.10

Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n.

(2-74)

31.0

Nábytek

(2-75)

32.2

Hudební nástroje

(2-76)

32.3

Sportovní potřeby

(2-77)

32.40.4

Ostatní hry

(2-78)

32.50

Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(2-79

58.11.1

Knihy v tištěné podobě

(2-80)

 

Jen: signalizační a zabezpečovací technická zařízení staveb klasifikovaných v CZ-CC v sekci 2

     

 

 

ODPISOVÁ SKUPINA 3

Položka+)

CZ-CPA++)

Název++++)

 

CZ-CC+++)

 

(3-1)

127113

Skleníky (fóliovníky) pro pěstování rostlin

(3-2)

242061

Konstrukce chmelnic

(3-3)

23.61.20

Montované stavby z betonu

(3-4)

230341

Jen: věžové zásobníky chemických podniků pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(3-5)

25.11.10

Kovové montované stavby

(3-6)

25.11.21

Mosty a jejich díly ze železa nebo oceli

(3-7)

25.11.22

Věže a příhradové stožáry ze železa nebo oceli

(3-8)

25.11.23

Jen: ostatní ocelové nebo hliníkové konstrukce pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(3-9)

25.21.12

Kotle k ústřednímu topení, schopné dodávat jak teplou vodu, tak i nízkotlakou páru

(3-10)

25.29.1

Ostatní kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby

(3-11)

25.30

Jen: parní kotle, jaderné reaktory a pomocná zařízení pro kotle

(3-12)

25.71.15

Šavle, kordy, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně

(3-13)

25.99.21

Pancéřové nebo zpevněné sejfy, trezory, skříně a dveře a bezpečnostní schránky pro komorové trezory, příruční pokladny nebo bezpečnostní skříňky nebo kazety a podobné výrobky, z obecných kovů

(3-14)

25.99.22

Zásobníky papírů, tácky na odkládání psacích potřeb, stojánky na razítka a podobné vybavení kanceláří nebo psacích stolů, z obecných kovů, jiné než kancelářský nábytek

(3-15)

25.99.24

Sošky a jiné ozdobné předměty, rámy a rámečky k fotografiím nebo obrazům, zrcadla, z obecných kovů

(3-16)

25.99.29

Ostatní výrobky z obecných kovů j. n.

(3-17)

27.11

Elektrické motory, generátory a transformátory pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(3-18)

27.12.

Elektrická rozvodná a kontrolní zařízení kromě rozvaděčů a rozvodných panelů pro napětí 1000 V a nižší pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy

(3-19)

27.90.5

Elektrické kondenzátory

(3-20)

28.11.12

Zážehové spalovací motory pro pohon lodí; ostatní motory

(3-21)

28.11.13

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním

(3-22)

28.11.2

Turbíny

(3-23)

28.12.1

Jen: hydraulické a pneumatické pohony a hydraulické systémy

(3-24)

28.13.2

Vzduchová čerpadla nebo vývěvy; kompresory na vzduch nebo jiný plyn

(3-25)

28.21.1

Pece a hořáky pro topeniště

(3-26)

28.22.11

Kladkostroje a zdvihací zařízení j. n.

(3-27)

28.22.12

Navijáky na přemísťování dopravních košů a skipů v důlních šachtách; navijáky speciálně upravené pro práci pod zemí; ostatní navijáky; vrátky

(3-28)

28.22.13

Zdviháky; zdvihací zařízení na zdvihání vozidel

(3-29)

28.22.14

Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(3-30)

28.22.16

Výtahy a skipové výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky

(3-31)

28.22.17

Pneumatické a ostatní výtahy a dopravníky pro plynulé přemísťování výrobků a materiálu

(3-32)

28.22.18

Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení

(3-33)

28.25.11

Výměníky tepla, přístroje a zařízení na zkapalňování vzduchu nebo jiných plynů pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(3-34)

28.25.12

Klimatizační zařízení

(3-35)

28.25.14

Stroje a zařízení na filtrování a čištění plynů j. n.

(3-36)

28.25.20

Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, stropních nebo střešních)

(3-37)

28.29.1

Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(3-38)

28.91.11

Konvertory, licí pánve, kokily na ingoty a odlévací stroje; válcovací stolice

(3-39)

28.92.2

Jen: rypadla kolesová a zakladače

(3-40)

28.95.11

Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky

(3-41)

30.11

Lodě a plavidla

(3-42)

30.20

Železniční lokomotivy a vozový park pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(3-43)

30.30

Jen: vrtulníky v CZ-CPA 30.30.31

letouny a ostatní letadla o vlastní hmotnosti větší než 15 000 kg v CZ-CPA 30.30.34
kosmické lodě (včetně družic) a jejich nosných raket v CZ-CPA 30.30.40

(3-44)

 

Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky

     

 

 

ODPISOVÁ SKUPINA 4+++++)

Položka+)

CZ-CC+++)

Název++++)

(4-1)

1

 Jen: budovy

- ze dřeva a plastů, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

- na povrchových dolech, pokud nejsou vázané na životnost dolu

(4-2)

1, 2

Jen: oplocení

(4-3)

1, 2

Jen: vnější osvětlení budov a staveb

(4-4)

125112

Budovy výrobní pro energetiku

(4-5)

125222

Sila samostatná

(4-6)

127122

Sila pro posklizňovou úpravu a skladování obilí

(4-7)

212121

Svršek drah železničních dálkových - tratě

(4-8)

212122

Svršek drah železničních dálkových - stanice

(4-9)

212123

Svršek drah železničních dálkových - výhybky

(4-10)

212124

Svršek drah železničních dálkových - vlečky

(4-11)

212221

Svršek drah kolejových - metro, tramvajové dráhy

(4-12)

212229

Svršek drah kolejových jinde neuvedený

(4-13)

221

Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická, pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy

(4-14)

222

Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy

(4-15)

230

Jen: věže, stožáry, věžové zásobníky v CZ-CC 230141, 230341, 230441 pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(4-16)

2302

Stavby elektráren (díla energetická výrobní) pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(4-17)

230351

Průmyslové komíny chemických podniků

(4-18)

230451

Průmyslové komíny pro ostatní průmysl

(4-19)

241131

Jen: koupaliště (bazény) nekryté ze dřeva a plastů

(4-20)

242052

Jen: valy samostatné ze dřeva a plastů

(4-21)

242062

Konstrukce vinic

(4-22)

-

Jen: jednotky v budovách ze dřeva a plastů

     

 

 

ODPISOVÁ SKUPINA 5 +++++), ++++++),

Položka+)

CZ-CC+++)

Název++++)

(5-1)

1

Budovy, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(5-2)

211

Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(5-3)

212111

Spodek drah železničních dálkových

(5-4)

212211

Spodek drah kolejových městských a ostatních

(5-5)

2130

Plochy letišť pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(5-6)

2141

Mosty a visuté dálnice pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(5-7)

2142

Tunely, podjezdy a podchody, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(5-8)

2151

Přístavy a plavební kanály pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy

(5-9)

2152

Vodní stupně zejména: přehrady, hráze, spodní stavba vodních elektráren

(5-10)

2153

Akvadukty, vodní díla pro zavlažovaní a odvodnění

(5-11)

221141

Nezastřešené přečerpávací stanice na dálkových vedeních

(5-12)

221232

Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod - pozemních (kromě budov)

(5-13)

221241

Související čerpací stanice, úpravny vod, stavby vodního hospodářství (kromě budov)

(5-14)

221279

Podzemní stavby vodního hospodářství jinde neuvedené

(5-15)

222232

Nádrže vod pozemní

(5-16)

222251

Vrty čerpací (studny vrtané)

(5-17)

222252

Studny jinde neuvedené a jímání vody

(5-18)

222253

Fontány, hydranty, kašny

(5-19)

222332

Nádrže, jímky

(5-20)

222321

Stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov)

(5-21)

222479

Podzemní stavby pro energetiku

(5-22)

230131

Objekty úpravy surovin

(5-23)

230132

Objekty výroby stavebních hmot

(5-24)

230121

Dráhy lanové pozemní bezkolejové pro těžbu surovin a dopravu nákladů

(5-25)

230151

Různé stavby pozemní výrobní pro těžbu (kromě budov)

(5-26)

230171

Základy technologických výrobních zařízení

(5-27)

230279

Podzemní stavby elektrárenské

(5-28)

230311

Stavby pro výrobu a úpravu chemických surovin (kromě budov)

(5-29)

230318

Stavby pozemní doplňkové pro chemickou výrobu (kromě budov)

(5-30)

230349

Stavby výrobní chemických podniků jinde neuvedené (kromě budov)

(5-31)

230411

Stavby hutního a těžkého průmyslu (kromě budov)

(5-32)

230418

Stavby pozemní doplňkové pro hutní a těžký průmysl

(5-33)

230449

Stavby výrobní pro ostatní průmysl jinde neuvedené (kromě budov)

(5-34)

230479

Podzemní stavby pro ostatní průmysl

(5-35)

230471

Základy technologických výrobních zařízení pro ostatní průmysl

(5-36)

241

Stavby pro sport a rekreaci pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(5-37)

2420

Ostatní inženýrská díla pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy

(5-38)

230379

Podzemní stavby chemických podniků

(5-39)

-

Jednotky, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

     

 

 

ODPISOVÁ SKUPINA 6 +++++), ++++++), +++++++)

Položka+)

CZ-CC+++)

Název++++)

(6-1)

121111

Budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení

(6-2)

122

Budovy administrativní

(6-3)

123011

Budovy obchodních domů, pokud mají celkovou prodejní plochu větší než 2 000 m2

(6-4)

123079

Podzemní obchodní střediska

(6-5)

1261

Budovy pro společenské a kulturní účely

(6-6)

1262

Muzea a knihovny

(6-7)

1272

Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity

(6-8)

1273

Historické nebo kulturní památky

(6-9)

 

Jednotky, které zahrnují nebytový prostor, v domech, budovách a stavbách uvedených v ostatních položkách této odpisové skupiny této přílohy

Vysvětlivky:

+) Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo.

++) CZ-CPA = kód "Klasifikace produkce (CZ-CPA)" zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 275/2008 Sb., o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA). Pro konkrétní obsahové vymezení náplně položky odpisové skupiny, je-li dále uvedený "Název" s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující stanovená položka CZ-CPA.

+++) CZ-CC = kód "Klasifikace stavebních děl (CZ-CC)" zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 321/2003 Sb., o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC.

++++) Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku (např. vypuštění slov "díly", "instalace", "opravy a údržba") s převážným použitím textace klasifikace CZ-CPA a CZ-CC. Název položky přílohy č. 1 může vymezovat i užší množinu majetku oproti textovému označení kódu Klasifikace produkce, například vymezení rozsahu majetku v názvu položky výčtem uvozeným slovem „Jen:“.

+++++) Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.

++++++) Oplocení a vnější osvětlovací sítě budov a staveb jsou odpisovány samostatně v odpisové skupině 4.

+++++++) Nevztahuje se na budovy a stavby ze dřeva a plastů uvedené v odpisové skupině 4.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference