Odpisové skupiny

 

Majetek se pro stanovení odpisů musí zatřídit do odpisové skupiny.

 

V současné době máme 6 odpisových skupin.

Odpisová skupina Doba odepisování
1 3 roky
2 5 let
3 10 let
4 20 let
5 30 let
6 50 let

 

 

Špatně zatříděný majetek

V případě, že byl majetek špatně zatříděn, je nutné ho přeřadit do jiné odpisové skupiny a daňové odpisy přepočítat od počátku daňového odpisování.

Pokud se změna týká více zdaňovacích období a změna zatřídění majetku  znamená zvýšení daňové povinnosti, je potřeba podat dodatečné daňové přiznání.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference