Uplatnění nároku na nemocenskou

 

Postup zaměstnance

Při pracovní neschopnosti předává zaměstnanec zaměstnavateli tyto tiskopisy:

 • III. díl - Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (s modrým pruhem) - doklad slouží k uplatnění nároku na náhradu mzdy v prvních 14 kalendářních dnech trvání nemoci (vyplácí zaměstnavatel)
 • IV. díl - Žádost o nemocenské (s růžovým pruhem) - slouží k uplatnění nároku na nemocenské při trvání nemoci déle než 14 kalendářních dní (vyplácí OSSZ)
 • Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 
 • V. díl - Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti

 

Postup zaměstnavatele

Při pracovní neschopnosti trvající déle než 14 kalendářních dní předává zaměstnavatel příslušené OSSZ tyto tiskopisy:

 • IV. díl - Žádost o nemocenské
 • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
 • Potvrzení o trvání pracovní neschopnosti nebo karantény - předává se průběžně
 • V. díl - Rozhodnutí o ukončení pracovní neschopnosti

 

Vyplnění přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění

V první části formuláře se vyplní údaje o zaměstnavateli, příslušná OSSZ, číslo rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a údaje o zaměstnanci.

V tabulce Údaje o započitatelném příjmu v rozhodném období se vyplní:

 • rozhodné období - období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost
 • započítaný příjem - vyměřovací základ pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení dle příslušných kalendářních měsíců
 • vyloučené dny - počet kalendářních dnů omluvené nepřítomnosti, za které nenáleží náhrada mzdy; dočasné pracovní neschopnosti; nemocenské; mateřské dovolené; ošetřovného; dle příslušných kalendářních měsíců
 • pravděpodobná výše příjmů - vyplní se, pokud v rozhodném období nemá zaměstnanec vyměřovací základ nebo pokud není v tomto rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ; dále pokud nelze rozhodné období stanovit

  

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference