Mimořádné odpisy 2021

 

Mimořádné odpisy lze využít pouze u majetku pořízeného v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021, a to jen u poplatníka, který je jeho prvním odpisovatelem.

 

Mimořádné odpisy se počítají na měsíce a zaokrouhlují na koruny nahoru.

Mimořádné odpisy musí být zahájeny následující měsíc po zařazení majetku.

Mimořádné odpisy nelze přerušit.

 

Pokud je chcete použít, vyberte v systému Delfy "Mimořádné odpisy 2021"

 

První odpisová skupina

Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.

 

Druhá odpisová skupina

Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

 

Příklad

Pro lepší pochopení uvádíme příklad.

Majetek jsme zařadili dne 15.10.2020 ve vstupní ceně 100.000,- Kč.

Měsíční odpisy se zahájí za měsíc listopad 2020.

Prvních 12 měsíců se odepisuje 60% majetku = 60.000 /12 = 5.000,- měsíčně

Dalších 12 měsíců se odepisuje 40% majetku = 40.000/12 = 3.334,- měsíčně.

Odpisy budou následující:

Rok počet měsíců * částka počet měsíců * částka
2020 2 * 5.000,- 0 *  3.334,-
2021 10 * 5.000,- 2 *  3.334,-
2022 0 * 5.000,- 10 *  3.334,-

 

Zahájení odpisů

Majetek se začíná odepisovat následující měsíc po zařazení do majetku.

Pokud tedy majetek pořídíme a uvedeme do provozu např. 15.října 2020, odpisy začínají běžet od měsíce listopadu  2020.

 

Legislativa

 

§ 30a - Mimořádné odpisy, zákon o daních z příjmů

(1) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.

(2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

(3) Odpisy podle odstavců 1 a 2 se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(4) Mimořádné odpisy hmotného majetku podle odstavců 1 a 2 nelze uplatnit u hmotného majetku odpisovaného podle § 30 odst. 4 a 5.

(5) Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného podle odstavců 1 a 2 nezvyšuje jeho vstupní cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako hmotný majetek podle § 26 až 30 a § 31 až 33.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference