Mimořádné odpisy 2021

 

Mimořádné odpisy lze využít pouze u majetku pořízeného v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2023, a to jen u poplatníka, který je jeho prvním odpisovatelem.

 

Mimořádné odpisy se počítají na měsíce a zaokrouhlují na koruny nahoru.

Mimořádné odpisy musí být zahájeny následující měsíc po zařazení majetku.

Mimořádné odpisy nelze přerušit.

 

Pokud je chcete použít, vyberte v systému Delfy "Mimořádné odpisy 2021"

 

V roce 2022 došlo k prodloužení možnosti využít mimořádné odpisy i na majetek pořízený až do 31.12.2023. Znamená to, že pro hmotný majetek pořízený mezi 1.1.2020 až 31.12.2023 lze uplatnit mimořádné daňové odpisy, a to během 12 měsíců u majetku spadajícího do 1. odpisové skupiny a během 24 měsíců u majetku zařazeného do 2. odpisové skupiny.

(Pozn. dosavadní úprava umožňovala mimořádné odpisy využít pouze u majetku pořízeného v letech 2020 a 2021, nyní rozšířeno i na majetek pořízený v průběhu roku 2022 a dále na majetek pořízeny do konce roku 2023)

 

Elektromobily až do roku 2028

Konsolidační balíček, který nyní projednává Poslanecká sněmovna, počítá s tím, že mimořádné odpisy zůstanou v platnosti až do roku 2028, budou se však týkat pouze bezemisních vozidel (vozidla, která jako palivo používají výlučně elektrickou energii nebo vodík, nebo jsou poháněna jiným způsobem, který zajistí, že při jejich provozu nevznikají žádné emise CO2).

Podle návrhu budou moct být mimořádné odpisy uplatněny na bezemisní vozidla pořízená mezi 1. 1. 2024 a 31. 12. 2028, přičemž vozidlo bude moct poplatník odepsat bez přerušení za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny.

 

První odpisová skupina

Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.

 

Druhá odpisová skupina

Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

Příklad

Pro lepší pochopení uvádíme příklad.

Majetek jsme zařadili dne 15.10.2020 ve vstupní ceně 100.000,- Kč.

Měsíční odpisy se zahájí za měsíc listopad 2020.

Prvních 12 měsíců se odepisuje 60% majetku = 60.000 /12 = 5.000,- měsíčně

Dalších 12 měsíců se odepisuje 40% majetku = 40.000/12 = 3.334,- měsíčně.

Odpisy budou následující:

Rok počet měsíců * částka počet měsíců * částka
2020 2 * 5.000,- 0 *  3.334,-
2021 10 * 5.000,- 2 *  3.334,-
2022 0 * 5.000,- 10 *  3.334,-

 

Zahájení odpisů

Majetek se začíná odepisovat následující měsíc po zařazení do majetku.

Pokud tedy majetek pořídíme a uvedeme do provozu např. 15.října 2020, odpisy začínají běžet od měsíce listopadu 2020.

 

Legislativa

 

§ 30a - Mimořádné odpisy, zákon o daních z příjmů

(1) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.

(2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

(3) Odpisy podle odstavců 1 a 2 se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(4) Mimořádné odpisy hmotného majetku podle odstavců 1 a 2 nelze uplatnit u hmotného majetku odpisovaného podle § 30 odst. 4 a 5.

(5) Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného podle odstavců 1 a 2 nezvyšuje jeho vstupní cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako hmotný majetek podle § 26 až 30 a § 31 až 33.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference