Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Import bankovních výpisů

 

Delfy umožňují import bankovních výpisů.

 

Nastavení

Nastavení pro import se dělá v jednotlivých knihách pro bankovní výpisy.

Zobrazte detail knihy pro bankovní výpisy.

Na knize běžte na kartu Import výpisů.

Na kartě vyplňte

 • Adresář pro import výpisů csv
 • Strukturu souboru

 

Adresář pro import výpisů csv

V poli Adressář pro import vyplňte adresář na Vašem počítači, kde máte uloženy stažené bankovní výpisy.

Nezapomeňte, že adresář musí začínat \\tsclient\

Příklad: Bankovní výpisy máme uloženy na lokálním počítači v adresáři C:\Dokumenty\BankovniVypisy

Cesta v Delfách bude následující: \\tsclient\C\Dokumenty\BankovniVypisy (za diskem se nepíší dvojtečky).

 

Struktura souboru

Podporujeme import ve formátu csv.

Stáhněte si daný soubor z Vaší banky.

Soubor s příponou csv otevřte v excelu.

Do jednotlivých polí vyplňte řádky a sloupce dle excelu.

Označení sloupců podporujeme v rozsahu písmen A až AZ.

 

Příklad vyplnění:

 • Bankovní pohyby začínají na řádku č. 2
 • Datum je ve sloupci: A
 • Text je ve sloupci: M
 • .......

 

Vytvoření souboru

V bance stáhněte soubor ve formátu csv.

 

Příklady:

V České spořitelně (George) zadejte:

 • oddělovač: středník
 • značky: uvozovky

 

Import bankovních výpisů

Vytvořte nový bankovní případ.

Pokud jste vyplnili na knize adresář pro import, tak se Vám na dokladu zobrazí další karty:

 • Neznámé platby
 • Metodika importu

 

Na dokladu stiskněte tlačítko Import.

Zobrazí se adresář, kde vyberte příslušný soubor.

Poklepnutím na vybraný soubor se bankovní výpis naimportuje.

Platby, které se nepodařilo přiřadit naleznete na kartě Neznámé platby.

 

Neznáme platby

Neznáme platby můžeme přiřadit buď ručně nebo pro ně vytvořit metodiku importu.

Při ručním přiřazení máte dvě možnosti hledání:

 • poklepnutím na pole Symbol se zobrazí filtr pro hledání salda s daným symbolem
 • poklepnutím na pole Částka se zobrazí filtr pro hledání salda s danou částkou

Po přiřazení salda se vytvoří účetní zápis a daná neznámá platba se smaže.

 

Metodika importu

Při importu se platby přiřazují dle variabilního symbolu a částky.

Pokud se žádné saldo s těmito parametry nenalezne, daná platba se objedví na kartě Neznámé platby.

Aby bylo těchto plateb co nejméně, je vhodné nastavit metodiku importu.

 

Metodika funguje tak, že v případě nenalezení salda se Delfy podívají do metodiky.

Delfy hledají metodiku následovně:

 • Nejdříve zkusí najít metodiku dle textu a variabilního symbolu.
 • Pokud nenaleznou, hledají dle textu a částky
 • Pokud stále nenaleznou, hledají dle textu (symbol ani částka nejsou vyplněny).

 

To znamená, že text metodiky musí být vždy naprosto totožný s textem na výpise.

TIP

Po vytvoření metodiky doporučujeme smazat všechny účetní řádky a neznáme platby a provést import znovu.

Tak poznáte, zda jste metodiku vytvořili správně.

 

Pro lepší pochopení si metodiku ukážeme na několika příkladech.

 

Bankovní poplatky

V neznámých platbách se objeví bankovní poplatky s textem "POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU".

Bankovní poplatky chceme účtovat na účet 518.

Zkopírujeme text z neznámých plateb a vytvoříme nový řádek v metodice:

Text Variabilní symbol Částka Účet Saldo
POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU     518  

 

Leasing

Máme saldokontní případ s osobou Leasing a variabilním symbolem "888333".

Zde máme uveden náš celkový závazek vůči leasingové firmě v aktuální výši 356.500,- Kč

Každý měsíc splácíme 5.000,- Kč.

Tyto platby přiřazujeme k danému saldu (t.j. každý měsíc se nám saldo sníží o 5.000,-).

Při importu se nám daná platba objeví mezi neznámými protože nesedí zůstatek salda s platbou.

V neznámých platbách se objeví bankovní poplatky s textem "Platba na vrub vaseho uctu".

Zkopírujeme text z neznámých plateb a vytvoříme nový řádek v metodice.

Poklepneme na pole Saldo a vybereme saldokontní případ, ke kterému chceme splátky přiřazovat.

Text Variabilní symbol Částka Účet Saldo
Platba na vrub vaseho uctu  888333      Leasing - 88833

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference