Metodika účtování

 

Doporučujeme následující metodiku účtování

 

Střediska

Jednotlivé činnosti účtovat jako střediska.

Používaná střediska (činnosti):

  • hasičská činnost (požární sport)
  • kulturní činnost (hody, dětský den, sportovní soutěže...)
  • režie (náklady které nelze jednoznačně přiřadit - vedení účetnictví..)
  • podnikání (sběr železa, brigády...)
  • pronájem majetku
  • reklamní příjem

 

Zakázky

Abychom věděli, jak která akce dopadla, doporučujeme kromě střediska účtovat i jednotlivé akce jako zakázky.

Příklady zakázek:

  • hody
  • masopust
  • mikulášská besídka
  • dětský den ...

 

Nedaňové účty

Náklady jsou daňové pouze tehdy, pokud z dané činnosti (střediska) jsou příjmy vyšší než náklady.

Z tohoto důvodu doporučujeme v průběhu roku používat na jednotlivé akce pouze nedaňové náklady a nedaňové výnosy.

Na konci roku u těch činností, kde jsou příjmy vyšší než náklady, tyto účty přeúčtovat na daňové.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference