Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Import salda

 

Delfy umožňují počáteční zůstatky salda (pohledávek a závazků) naimportovat ze souboru csv.

 

Struktura souboru

Struktura souboru v excelu:

Sloupec Data Povinná položka
A Číslo účtu (např 321, 311..) Ano
B IČ osoby Ne
C Název osoby Ano
D Variabilní symbol Ano
E Dodatek Ne
F Splatnost Ano
G Částka (v Kč) Ano
H Částka v cizí měně Ne
I Cizí měna Ne

 

V prvním řádku musí být hlavička (1. řádek se neimportuje).

Jak jednotlivé sloupce nazvete není podstatné.

Podstatné je, aby data byla ve správných sloupcích.

Excelovský soubor poté uložte jako soubor csv, oddělený středníkem.

 

Částka

Závazky musí mít zápornou částku (pokud se nejedná o přeplatek).

Pohledávky musí mít kladnou částku (pokud se nejedná o přeplatek).

Při vytváření účetních řádků obracíme znaménko v případě, že se účtuje na účet se stranou DAL.

 

Import

Vytvořte nový doklad v interní knize.

Na dokladu stiskněte tlačítko Nástroje.

Zde vyberte volbu Import počátečních dat do Delf

Zobrazí se formulář, kde jděte na kartu Saldo.

 

Do pole Naimportovat účet zadejte účet který chcete importovat.

Poté stikněte tlačítko Import.

 Zobrazí se dialog, kde vyberte soubor, ze kterého chcete importovat.

 

Vytvoření účetních řádků

Po importu, do pole Zaúčtovat na účet zadejte účet na který chcete dané pohledávky (závazky) zaúčtovat.

Po vyplnění polí stikněte tlačítko Vytvořit účetní řádky.

Systém Delfy poté  vytvoří účetní řádky s danými pohledávky (závazky) automaticky.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference