Neomluvená absence

 

Sociální zabezpečení 

Za dobu neomluvené absence se žádné sociální pojištění neodvádí.

Vyměřovacím základem pro sociální pojištění je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně.

Protože za dobu neomluvené absence žádný příjem není, neodvádí se ani pojistné na sociální pojištění.

 

Zdravotní pojištění

Od roku 2015 se již za dny neomluvené absence neodvádí zdravotní pojištění, za předpokladu, že zaměstnnanec má v daném měsící měsíční vyměřovací základ alespoň ve výši minimální mzdy.

 

V případě, že nemá vyměřovací základ ve výši minimální mzdy, provede se odvod doplatku do výše minimální mzdy.

 

Do roku 2015 platilo:

Za každý kalendářní den trvání neomluvené absence se k úhrnu příjmů zaměstnance připočte poměrná část minimální mzdy, která připadá na jeden den v daném měsíci.

Vzorec pro výpočet vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění:

Minimální mzda / počet kalendářních dnů v měsíci * počet kalendářních dnů neomluvené absence.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference