Zrušení registrace DPH

 

Zrušení z moci úřední

Dle § 106 Zákona o dani z přidané hodnoty správce daně zruší registraci jestliže:

  • plátce přestal uskutečňovat ekonomickou činnost
  • plátce neuskutečnil za 12 měsíců ekonomickou činnost bez oznámení důvodu správci dani
  • plátce uskutečňuje pouze osvobozená plnění bez nároku na odpočet

 

Proti zrušení z moci úřední je možné odvolání, které má odkladný účinek (viz. § 106 odst.3 zákona o DPH).

 

Odvolání se podává dle § 109 daňového řádu.

 

Datum zrušení registrace

Datum zrušení registrace nastává 30.den po obdržení rozhodnutí.

Datum obdržení je den, kdy jste si dané rozhodnutí vyzvedli z datové schránky.

 

Dodanění majetku

Při zrušení registrace je nutno dodanit obchodní majetek dle § 79a zákona o DPH.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference