Zrušení registrace DPH

 

Zrušení z moci úřední

Dle § 106 Zákona o dani z přidané hodnoty správce daně zruší registraci jestliže:

  • plátce přestal uskutečňovat ekonomickou činnost
  • plátce neuskutečnil za 12 měsíců ekonomickou činnost bez oznámení důvodu správci dani
  • plátce uskutečňuje pouze osvobozená plnění bez nároku na odpočet

Proti zrušení z moci úřední je možné odvolání, které má odkladný účinek (viz. § 106 odst.3 zákona o DPH).

Odvolání se podává dle § 109 daňového řádu.

 

Datum zrušení registrace

Finanční úřad posílá Rozhodnutí o zrušení registrace k DPH.

Určit, kdy přestáváme být plátci DPH je poměrně obtížné.

Obecně se dá říct, že datum zrušení registrace nastává 30.den po obdržení rozhodnutí.

Datum obdržení je den, kdy jste si dané rozhodnutí vyzvedli z datové schránky.

Třicet dní je lhůta na odvolání, takže rozhodnutí nabývá právní moc až po uplynutí této lhůty.

Přesné datum skončení registrace zjistíme na Aresu.

 

Dodanění majetku

Při zrušení registrace je nutno dodanit obchodní majetek dle § 79a zákona o DPH.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference