Pracovní smlouva

 

Pracovní smlouva musí obsahovat

  • druh práce (musí být vymezen dostatečně určitě, proto je vhodné ve smlouvě uvést pracovní náplň)
  • místo výkonu práce (postačí označení obce)
  • den nástupu do práce

 

Pokud smlouva neobsahuje dané náležitosti, je neplatná.

 

Ujednání o době trvání pracovního poměru není podstatnou náležitostí pracovní smlouvy. Pokud není výslovně stanoveno, na jakou dobu se pracovní poměr sjednává, je sjednán na dobu neurčitou.

 

Pracovní smlouvu je možno doplnit o konkurenční doložku (avšak pouze za předpokladu, že ve smlouvě není sjednána zkušební doba, jinak je možné sjednat konkurenční doložku až po uplynutí zkušení doby - § 310 odst. 2, věta druhá ZPr), případně i o dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty nebo za ztrátu svěřených předmětů.

 

Další ujednání jsou ponechána na vůli účastníků.

 

Místo výkonu práce

Místo výkonu práce má zásadní vliv pro vymezení případné pracovní cesty a tím pádem i cestovních náhrad.

Místo může být určeno velice konkrétně nebo i obecně.

Jako místo výkonu práce může být konkrétní pracoviště, okres, kraj, celá Česká republika.

Proto doporučujeme místo výkonu práce pečlivě zvolit.

V případě, že místo práce bude například bydliště (home office) a sídlo zaměstnavatele, tak jízdy služebním autem zaměstnance domů je daňovýcm nákladem.

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference