Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Nastavení automatických upomínek

 

Pro automatické upomínání pohledávek je nutno nejdříve nastavit proces upomínání.

Proces si můžete představit jako posloupnost jednotlivých kroků při prodlení dlužníka.

 

Pro lepší pochopení si předvedeme konkrétní případ.

Rozhodli jsme se, že vymáhání pohledávek budeme řešit ve třech krocích.

  1. Telefonické ověření a domluva nového data platby (telefonicky zavoláme a domluvíme s dlužníkem datum platby)
  2. Uznání závazků (vytiskneme dokument a ten dlužník musí podepsat)
  3. Předání právníkovi (jako podklad předáme právníkovi podepsané Uznání závazku)

 

Vytvoření událostí

Pro náš příklad nejdříve vytvoříme 3 typy událostí které budou mít Šablonu Upomínky pohledávek.

 

Telefonické ověření

Typ události: "Telefonické ověření"

Šablona: Upomínky pohledávek

Text: Telefonicky ověřit zda zákazník danou fakturu eviduje a zeptat se kdy ji plánuje uhradit. Toto datum napsat do pole "Očekávané datum platby". Pokud fakturu nemá, tak ji poslat. Průběh jednání zapsat do události. 

 

Uznání závazku

Typ události: "Uznání závazku"

Šablona: Upomínky pohledávek

Text: Zavolat zákazníkovi a domluvit si osobní návštěvu k podepsání Uznání závazku. Průběh jednání zapsat do události.  

 

Právní vymáhání

Typ události: "Právní vymáhání"

Šablona: Upomínky pohledávek

Text: Předat vymáhání všech pohledávek tohoto zákazníka právníkovi. Odpovědný uživatel bude novák.s

 

Vytvoření procesu

Jakmile jsme vytvořili typy událostí pro upomínání pohledávek, můžeme vytvořit proces.

Proces vytvoříte v menu Nastavení, příkaz Typy událostí, karta Procesy.

 

Tlačítkem Nový zobrazíte formulář kde vyplňte následující pole:

U typu procesu zaškrtněte Upomínky pohledávek

Do pole Název napište např. Upomínky pohledávek

 

Stiskem tlačítka Vytvořit proces se zobrazí formulář pro proces upomínání pohledávek.

 

Nastavení procesu

Na formuláři pro proces upomínání pohledávek nastavíme jednotlivé typy událostí.

 

Upomínka č.

Při vytvoření události pro upomínky se daná pohledávka označí číslem upomínky automaticky. Tímto způsobem systém Delfy zjistí, jaký typ upomínky má pro danou pohledávku vytvořit.

 

Úkol pro

Při vytváření události se musí vyplnit odpovědný uživatel.

Pokud vyplníte dané pole, tak daná událost bude mít zadaného odpovědného uživatele.

Pokud dané pole nevyplníte, odpovědný uživatel se vezme z osoby (obchodník daného dlužníka). Pokud na daném dlužníkovi (osobě) obchodník zadám není, událost se přiřadí uživateli který danou událost vytvořil.

 

Lhůta pro platbu (dny)

Zde zadejte počet dnů které požadujete na úhradu pohledávky..

 

Nastavení procesu pro náš příklad:

Upomínka č. Typ události Úkol pro Lhůta pro platbu (dny) Poznámka
1 Telefonické ověření   14  
2 Uznání závazku   14  
3 Právní vymáhání novák.s    

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference