Příjmy - daňová evidence

 

Příjmy se vyplňují v příloze č.1 daňového přiznání.

 

V případě, že zaškrtnete volbu vedu daňovou evidenci, tak formulář v TaxEditu lze editovat až po výběru volby "Ručně, zadám příjmy a výdaje přímo".

Dané pole pro výběr je vpravo nahoře na dané příloze.

 

Řádek č. 101 - Příjmy podle § 7 zákona

Zde uveďte celkové příjmy z podnikatelské činnosti

 

Řádek č. 102 - Výdaje související s příjmy podle § 7 zákona

Zde uveďte celkové výdaje.

 

Řádek č. 106 - Odpisy a ostatní

Do řádku patří daňové úpravy a výdaje, které nepředstavují fyzický výdej peněz, ale daňový základ snižují.

V případě daňové evidence sem patří např.:

  • odpisy hmotného majetku
  • tvorba rezerv

Čátka uvedená na daném řádku se musí rozepsat v oddíle E.

V TaxEditu se pole nedá editovat přímo. Poklepněte na text daného pole.

Zobrazí se tabulka Oddílu E.

Zde napište např. Odpisy a částku.

 

Oddíl C - Údaje o samostatné činnosti

V případě, že podnikáte celý rok, do pole Počet měsíců činnosti zadejte 12.

V opačném případě, zadejte datum zahájení, přerušení, obnovení nebo ukončení činnosti.

 

Oddíl D - Tabulka pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci

Zde vyplňte z Delf zůstatky ke konci roku

1. Hmotný majetek

2. Peněžní prostředky v hotovosti

3. Peněžní prostředky na bankovních účtech

4. Zásoby

6. Ostatní majetek

7. Pohledávky včetně úvěrů

8. Závazky včetně úvěrů

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference