Výpočet daně a daňového zvýhodnění

 

Žádost o roční zúčtování daně je třeba podepsat v účtárně do 15. února a do tohoto termínu je také nutné dodat veškeré doklady o případných slevách na dani nebo odečitatelných položkách.

Případné daňové přeplatky na dani  z ročního zúčtování daně vyplatí zaměstnavatel nejpozději se mzdou za březen.

Zaměstnanec má právo žádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování, ale není to jeho povinnost. V případě, že zaměstnanec nemá povinnost podle zákona o daních z příjmů podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, splňuje podmínky pro provedení ročního zúčtování a pokud o roční zúčtování svého zaměstnavatele nepožádá, považuje se jeho celoroční povinnost za splněnou sraženými zálohami na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti z příjmů vyplácených zaměstnavatelem nebo postupně více zaměstnavateli v průběhu kalendářního roku.

Zaměstnavatel má povinnost provést roční zúčtování, pokud o něj zaměstnanec v termínu požádá a předloží potřebné doklady.

 

Kdy nelze provést roční zúčtování

Případy, kdy zaměstnanec nemůže žádat u zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování a je povinen zdanit své celoroční příjmy podáním přiznání k dani z příjmů fyzických osob, jsou:

Souběh zaměstnání

Zaměstnanec pracuje pro jednoho zaměstnavatele na plný úvazek, a navíc byť třeba jeden den v roce pracoval současně pro jiného zaměstnavatele. Je zcela jedno o jaký typ smlouvy se přitom jedná.

Srážková daň

V případě, že měl zaměstnanec příjmy podléhající srážkové dani. Typicky se jedná o dohody o provedení práce. Je přitom jedno, zda je dohóda uzavřena se stejným nebo jiným zaměstnavatelem.

Doplatky mezd

Zaměstnanci, jimž byly mzdy zúčtovány v minulých letech, ale vyplaceny v čistém až v následujících letech (až po 31. lednu po uplynutí daného roku). Například zaměstnavatel vyplatil mzdy za prosinec až 2.února následujícího roku.

Příjem z pronájmu

Zaměstnanec pracuje celý rok pro jednoho zaměstnavatele, ale navíc pronajímá úplatně ještě byt, garáž, pole, les....

Podnikání při zaměstnání

Při souběhu hlavního pracovního poměru a výkonu samostatně výdělečné činnosti.

Nadlimitní příjem

Zaměstnanec, jehož hrubá mzda za celý rok přesahuje hranici, kdy dochází ke zvýšené sazbě daně 23%

Ostatní zdanitelné příjmy

Zaměstnanec má příležitostné příjmy vyšší než 30 000 Kč za zdaňovací období. Jedná se například o příjmy z prodeje nemovitosti, u niž nebyl splněn časový test, příležitostný prodej přebytků ze zahrádky, příležitostný prodej movitých věcí, např. starého nábytku

Zrušení životního pojištění před datem dožití smlouvy

Pokud zaměstnanec předčasně zrušil životní pojištění.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference