Sociální pojištění

 

Sociální pojištění má tři složky:

  • důchodové pojištění
  • nemocenské pojištění
  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

 

Za zaměstnance odvádí sociální pojištění zaměstnavatel.

OSVČ sociální pojištění platí sami.

 

Parametry pro sociální pojištění

Z průměrné mzdy se odvozují údaje důležité především pro osoby samostatně výdělečně činné, ale i pro zaměstnance. Jde o vyměřovací základ, zálohy, ale i maximální vyměřovací základ, který je důležitý i pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance.

Výše pojistného je omezena zhora maximálním vyměřovacím základem

 

Text 2022 2021
Maximální vyměřovací základ (48 * rozhodná mzda) 1.867.728 1.701.168
Rozhodná hranice pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění 10.000 10.000
Rozhodný příjem pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění 3.500 3.500
Minimální roční vyměřovací základ OSVČ - hlavní činnost 116.736 106.332
Minimální roční vyměřovací základ OSVČ - vedlejší činnost 46.704 42.540
Minimální měsíční záloha OSVČ - hlavní činnost 2.841 2.588
Minimální měsíční záloha OSVČ - vedlejší činnost 1.137 1.036
Rozhodná čáska OSVČ pro vedlejší činnost 93.387 85.059

 

Rozhodná mzda

Částka měsíční minimální zálohy na sociálním pojištění se vypočítává z průměrné mzdy stanovené MPSV, když průměrná mzda se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020.

  • Dle navrhovaného materiálu MPSV činí všeobecný vyměřovací základ 36 119 korun a přepočítací koeficient 1,0773. Rozhodná průměrná mzda je tedy 38 911 korun (36 119 korun x 1,0773).
  • Minimální měsíční záloha na sociálním pojištění pro rok 2022 je 29,2 procenta ze čtvrtiny průměrné mzdy, což je 2 841 korun (29,2 procenta x 25 procent x 38 911 korun).
Sociální pojištění má tři složky: důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Platí ho zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ

Zdroj: http://www.penize.cz/socialni-pojisteni

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference