Sociální pojištění

 

Sociální pojištění má tři složky:

  • důchodové pojištění
  • nemocenské pojištění
  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

 

Za zaměstnance odvádí sociální pojištění zaměstnavatel.

OSVČ sociální pojištění platí sami.

 

Pracovní poměr

Od 1.7.2019 došlo ke změně sazeb (díky proplácení zaměstnavatelem prvních tří dnů nemoci)

Z vyměřovacího základu (hrubé mzdy) se odvádí 31,3 %.

  • zaměstnanec hradí zaměstnanec 6,5%
  • zaměstnavatel ze svých prostředků 24,8%

 

Složky odvodu zaměstnavatele ve výši 24,8%:

  • důchodové pojištění 21,5%
  • nemocenské pojištění 2,1% (do 1.7.2019 bylo 2,3%)
  • státní politiku zaměstnanosti 1,2%

 

 

Sazby platné do 1.7.2019:

Z vyměřovacího základu (hrubé mzdy) se odvádí 31,5 %.

  • zaměstnanec hradí zaměstnanec 6,5%
  • zaměstnavatel ze svých prostředků 25%

 

Maximální vyměřovací základ

Výše pojistného je omezena zhora maximálním vyměřovacím základem

Rok Maximální vyměřovací základ
2021 1.701.168
2020 1.672.080
2019 1.569.552
2018 1.438.992
2017 1.355.136
2016 1.296.288
2015 1.277.328
2014 1.245.216
2013 1.242.432
Sociální pojištění má tři složky: důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Platí ho zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ

Zdroj: http://www.penize.cz/socialni-pojisteni

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference