Ručení za neodvedenou DPH

 

Při platbě závazků obsahující DPH je nutno od 1. dubna 2013 postupovat velice opatrně.

 

Ručení za neodvedenou daň

Od 1.4.2013 v některých případech ručíte za to, že Váš dodavatel odvede Vámi zaplacenou DPH finančnímu úřadu.

 

Pokud dodavatel DPH finančnímu úřadu nezaplatí, budete ji muset finančnímu úřadu zaplatit Vy.

 

To znamená, že DPH zaplatíte dvakrát, jednou Vašemu dodavateli, podruhé finančnímu úřadu.


Případy kdy ručíte za DPH:

  • Dodavatel je nespolehlivý plátce DPH
  • Dodavatel je sice spolehlivý plátce DPH, ale fakturu platíte na bankovní účet který dodavatel nezveřejnil.
  • Původní dodavatel postoupil svoji pohledávku jiné osobě a Vy platíte nikoliv původnímu dodavateli ale postupiteli.

 

Riziku ručení se můžete vyhnout tím, že DPH zaplatíte rovnou správci daně (§109a zákona o DPH).

 

Doporučený postup při platbě faktur:

  1. Nejdříve ověřit, zda dodavatel není nespolehlivý plátce DPH
  2. Pokud je dodavatel spolehlivý, zkontrolovat zda bankovní účet na který platíte dodavatel zveřejnil.

 

Adresy pro ověření

Ověřování bude dle sdělení ministerstva financí funkční k 1.4.2013.

 

  • Nespolehlivé plátce a zveřejněné bankovní účty DPH ověříte zde

 

Platba na nezveřejněný účet

Na základě zákona o DPH, §109 odst. 2 písm. c), pokud zaplatíte dodavateli na jiný účet než který dodavatel zveřejnil, ručíte za danou daň.

 

Bankovní účty můžete ověřit na adrese http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis

 

Ručení vzniká jen tehdy, pokud úplata za plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti.

V současné době je částka stanovena na 270.00,- (do roku 2015 bylo 350.000,- Kč).

Ručení při platbách na nezveřejněný účet tedy může vzniknout až při platbě nad 540.000 Kč.

 

Platba na účet   v cizině

Za DPH ručíte také v okamžiku, kdy za tuzemská plnění zaplatíne na účet vedený v cizině.

Není přitom podstatné, zda se jedná o zveřejněný účet nebo nikoliv.

 

Toto pravidko ustavuje §109 odst. 2 písm. b) zákona o DPH.

 

Ručení za neodvedenou daň u nespolehlivého plátce DPH

Pokud zaplatíte dodavateli který je označen jako nespolehlivý plátce, ručíte za neodvedenou daň vždy.

 

Důležitá je skutečnost, zda byl dodavatel nespolehlivý plátce v okamžiku uskutečnění plnění.

 

Ručíte i v případě, že platbu provedete na účet který nespolehlivý plátce má zveřejněn.

 

Kdy se stanete nespolehlivým plátcem

Finanční správa výrazně zpřísňuje pravidla - k tomu, aby se společnost či živnostník stal nespolehlivým plátcem, bude stačit po tři měsíce dlužit přes půl milionu korun.

Povinnost zveřejnit bankovní účty

Dle zákona o DPH, §96 a §98 odst. 1 písm. d) je plátce DPH povinnen zveřejnit své bankovní účty které používá pro svoji ekonomickou činnost.

 

Dosavadní plátci DPH jsou povinni oznámit správci daně čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost do dvou měsíců od nabytí účinnosti zákona, tj. nejpozději  28. února 2013.

Pokud tuto povinnost nesplní, má se za to, že určil ke zveřejnění všechny účty, které správce daně vede na základě registrační povinnosti.

 

Zveřejnit své účty může plátce DPH samozžejmě i po datu 28.2.2013.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference