Mzdové výkazy

 

  • Mzdový list
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň
  • Evidenční list důchodového pojištění (ELDP)
  • Zápočtový list

 

Mzdový list

Mzdový list se vede za rok.

Podle ustanovení § 38j odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou plátci daně povinni vést pro poplatníky s příjmy podle § 6 téhož zákona mzdové listy, rekapitulaci o sražených zálohách a dani srážené podle zvláštní sazby daně za každý kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období.

Mzdové listy se musí archivovat nejméně 30 let (u poživatelů starobního důchodu nejméně 10 let) po roce, kterého se mzdové listy týkají (§ 35a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení).

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference