Mzdové výkazy

 

  • Mzdový list
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň
  • Evidenční list důchodového pojištění (ELDP)
  • Zápočtový list

 

Prohlášení poplatníka

Do termínu lednové výplaty musíme od zaměstnanců obdržet podepsaná Prohlášení poplatníka

 

Roční zúčtování daně

Žádost o roční zúčtování daně je třeba podepsat v účtárně do 15. února a do tohoto termínu je také nutné dodat veškeré doklady o případných slevách na dani nebo odečitatelných položkách.

Případné daňové přeplatky na dani  z ročního zúčtování daně vyplatí zaměstnavatel nejpozději se mzdou za březen.

 

Vyúčtování daně ze závislé činnosti

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2021 provede zaměstnavatel do 1. března 2022 nebo elektronicky do 21. března 2022.

 

Vyúčtování srážkové daně

Vyúčtování srážkové daně za rok 2021 je třeba podat do 1. dubna 2022.

 

ELDP

Zaměstnavatel musí odeslat ELDP nejpozději do 1.května daného roku

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference