Odpis závazků

 

Odepsat lze pouze promlčené závazky, jestliže v souladu s věcným právem je zcela jednoznačné, že účetní jednotce zanikla povinnost závazek uhradit.

 

Odpis závazků a DPH

Závazek se odepisuje v celkové výši závazku. Při odpisu se neprovádí žádná operace ohledně DPH.

 

Účtování

Odpis závazku se v zásadě provádí ve prospěch výnosů běžného účetního období, ve kterém závazek zaniká.

Při účtování odpisu musíme dávat pozor zda

  • závazek již byl zdaněn (více než 36 měsíců po splatnosti)
  • závazek nebyl zdaněn

 

Odpisy závazků účtujeme na účet 648.

  • 648.N bude daňově neúčinný (pokud byl již závazek zdaněn).
  • 648.01 bude daňově účinný (pokud nebyl závazek zdaněn)

 

Uplatní se zde postup podle § 23 odst. 4 písm. d) ZDP, kdy se do základu daně z příjmů nezahrnují částky, které již byly u poplatníka zdaněny podle tohoto zákona.

 

Příklad 1:

Obdrželi jsme fakturu na 10.000,- Kč + 2.100,- Kč DPH.

DPH jsme nárokovali u finančního úřadu, v účetnictví evidujeme závazek ve výši 12.100,- Kč.

Závazek nebudeme platit, ale závazek není starší než 36 měsíců, takže jsme ho v daňovém přiznání "nedodanili".

Z tohoto důvodu použijeme daňově účinný účet.

Text Částka Účet Strana Poznámka
Odpis závazků 12.100 648.01 D Daňově účinný účet
Odpis závazků 12.100 321.01 MD -

Příklad 2:

Obdrželi jsme fakturu na 10.000,- Kč + 2.100,- Kč DPH.

DPH jsme nárokovali u finančního úřadu, v účetnictví evidujeme závazek ve výši 12.100,- Kč.

Protože splatnost je delší než 36 měsíců, závazek jsme při podávání daňového přiznání v minulém období zdanili.

Z tohoto důvodu použijeme daňově neúčinný účet.

Text Částka Účet Strana Poznámka
Odpis závazků 12.100 648.N D Daňově neučinný účet
Odpis závazků 12.100 321.01 MD -

 

Úhrada odepsaného závazku

V případě úhrady odepsaného závazku je nejdříve nutno zrušit odpis daného závazku.

Zde je nutno zkontrolovat, zda odepsaný závazek zvýšil základ daně. Pokud ano, jedná se o daňový náklad.

Vlastní úhrada se po zrušení odpisu závazků účtuje standardně 321/221.

 

Zrušení odpisu závazků účtujeme na účet 548.

  • 548.N bude daňově neúčinný (pokud odpis závazku nezvýšil daňovou povinnost).
  • 548.01 bude daňově účinný (pokud odpis závazku zvýšil daňovou povinnost).)

 

Příklad:

Hodláme uhradit závazek který je již odepsaný.

Daň jsme zvýšili na daňovém přiznání (závazek byl starší než 36 měsíců).

Vlastní odpis závazku byl v dalším období zaúčtován nedaňově (648.N).

Protože nám daný závazek zvýšil daňovou povinnost, zrušení odpisu závazku bude daňově účinný náklad.

Text Částka Účet Strana Poznámka
Zrušení odpisu závazků 12.100 548.01 MD Daňově uznatelný náklad
Zrušení odpisu závazků 12.100 321.01 D -

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference