Práce v sobotu a neděli

 

Mzda za práci v sobotu a neděli (zákoník práce, § 118)

(1) Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

(2) Při výkonu práce v zahraničí může zaměstnavatel poskytovat příplatek podle odstavce 1 místo za práci v sobotu a v neděli, za práci ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu.

 

Příplatek se poskytuje za kalendářní sobotu a neděli bez ohledu na to, zda jsou tyto dny pro zaměstnance podle harmonogramu dny nepřetržitého odpočinku či nikoliv.

 

 

Příklad

Zaměstnanec má hodinou mzdu ve výši 100,- Kč.

Zaměstnanec má hodinový průměrný výdělek (PV) ve výši 90 Kč.

Zaměstnanci se poskytuje přípatek za sobotu a neděli ve výši 10% průměrného výdělku.

Zaměstnanci se proplácí přesčasy ve výši 25% průměrného výdělku.

Zaměstnance má pracovní dobu od 6.00 - 14.30 (8 hod)

V průběhu měsíce pracoval v sobotu od 6.00 - 15.30 (9 hod, jedna hodina přesčas)

 

Mzda:

1. Mzda za sobotu: 9 hod * 100 Kč = 900

2. Přípatek za práci v sobotu: 0,1 * (9 hod * 90 Kč (PV)) = 81

3. Přípatek za přesčas: 0,25 * (1 hod * 90 Kč (PV)) = 22,50

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference