Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Saldokontní případ

 

Každá pohledávka nebo závazek vytváří svůj saldokontní případ.

Pro lepší pochopení se dá říci že jde vlastně o obdobu karty investičního majetku.

 

Saldokontní případ obsahuje údaje o dané pohledávce a závazk

 • osoba
 • variabilní symbol
 • účet pohledávek nebo závazků
 • bankovní účet
 • splatnost..

 

K saldokontnímu případu se také přiřazují příslušné účetní řádky které k dané pohledávce nebo závazku patří.

Většinou se jedná o dva účetní řádky

 • účetní řádek se závazkem (pohledávkou) při účtování faktury
 • účetní řádek při úhradě daného případu ať již v bance nebo v pokladně

 

Jedinečnost saldokontního případu

Každý saldokontní případ obsahuje následující jedinečné údaje

 • Osoba (dodavatel, odběratel)
 • Variabilní symbol
 • Dodatek
 • Účet (nikoliv bankovní, ale příslušný účet pohledávek a závazků)

Jedinečné údaje znamenají, že nemohou existovat 2 saldokontní případy se stejnými jedinečnými údaji. Vždy se alespoň jeden musí lišit.

Tato vlastnost zabraňuje zaúčtovat například přijatou fakturu dvakrát. Při druhém účtování Delfy zjistí že již existuje totožný saldokontní případ a daný případ zobrazí.

 

Osoba

Pole Osoba obsahuje jméno daného odběratele nebo dodavatele

 

Variabilní symbol

Varibilní symbol je symbol pod kterým se má daná pohledávka (závazek) zaplatit.

 

Dodatek

Nepovinná hodnota. Používá se pro rozlišení pohledávek nebo závazků které se platí pod stejným variabilním symbolem. Příkladem mohou být leasingové splátky, odvody z mezd a podobně.

 

Pokud platíte např. telefony každý měsíc pod stejným variabilním symbolem, do dodatku doporučujeme psát rok/měsíc za období kterého se faktura týká. Faktura za červen 2012 bude mít dodatek 2012/07.

Tímto dodatkem vznikne nový saldokontní případ. Pokud dodatek nevyplníte, všechny faktury se přiřadí k jednomu saldokontnímu případu a budete mít potíže s bankovním příkazem a sledováním úhrad.

 

Účet

Jedná se o účetní účet z účetního rozvrhu, t.j. na kterém účetu je daná pohledávka nebo zábazek zaúčtována. Například 311 nebo 321.

 

Saldokontní případ se vytváří

 • při účtování vydaných faktur
 • při účtování přijatých faktur
 • při vytváření mezd

Ve všech těcto případech nám vzniká nový závazek nebo pohledávka, musíme proto tedy vytvořit také nový saldokontní případ.

 

Saldokontní případ se hledá

 • při účtování bankovních výpisů
 • při úhradě faktur v hotovosti
 • při zápočtech pohledávek a závazků

Ve všech těchto případech již závazek nebo pohledávka existuje a my danou platbu párujeme s daným saldokontním případem.

 

Nastavení účtu

Účet na v účtovém rozvrhu obsahuje pole Specifikace.

Pokud na daném účtu chcete sledovat pohledávky, závazky nebo časové rozlišení, v daném poli vyplňte hodnotu Saldo.

 

Pokud účetní řádek bude obsahovat účet se specifikací Saldo, tak Delfy vždy daný účetní řádek přiřadí k saldokontnímu případu.

 

Zda se nejdříve vytvoří nový saldokontní případ nebo se najde již saldokontní případ existující závisí na tom, zda účtujete faktury nebo banku.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference