Prokázání přepravy zboží

 

U dodání zboží je důležité, kde přaprava začíná a kde končí.

 

Prokazování

Dodání zboží lze prokázat písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do určeného státu státu, nebo jinými důkazními prostředky.

Např. doklad o přepravě CMR, CIM, dodací list – pokud je sjednáno místo dodání na území jiného členského státu.

 

Přeprava EXW – Ex-works (ze závodu)

Jedná se o režim, kdy kupující naloží své zboží přímo ze závodu a zboží si odveze sám.

Kupující zodpovídá za téměř všechny náklady a rizika spojená s procesem přepravy. Jedinou povinností prodávajícího je zajistit, aby měl kupující ke zboží přístup. Jakmile kupující získá ke zboží přístup, je už vše na něm (včetně naložení zboží).

Při tomto druhu přepravy je ale obtížnější prokázat, že kam zboží bylo skutečně dodáno.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference