Nevýdělečné organizace a EET

 

Podle ustanovení § 12, písm. h) jsou tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků (tedy spolků, hasičů, tělovýchovných organizací apod.) vyloučeny z evidence tržeb. Totéž se týká i Spolků dobrovolných hasičů, zřízených obcí a jejich tržby jsou vyloučeny z EET (§ 12, odst. 1, písm. b) a c).

 

Podrobný návod k posouzení drobné vedlejší podnikatelské činnosti naleznete v Metodickém pokyn Generálního finančního ředitelství na str 15-16.

Zde se definuje drobná vedlejší podnikatelská činnost jako taková, která v kalendářním roce nepřesáhne příjmy ve výši 300.000,- Kč (do května 2017 byla částka 175.000,- Kč).

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference