Opravy

 

Oprava se v zákoně o DPH definuje jako práce na movité věci.

 

Oprava provedená zdarma se obecně považuje za zdanitelné plnění - poskytnutí služby s povinností odvodu DPH, a to z ceny obvyklé. U záruční opravy to ale neplatí.

U záruční opravy se nejedná totiž o službu, ale o povinnost vyplývající výrobci a následně prodejci z občanského zákoníku. Jde o plnění v rámci původní dodávky, opravou poskytovatel teprve naplňuje účel původní transakce.

 

Bezúplatná oprava

Pokud by byla dodavatelem provedena oprava nepodléhající záruce, tj. nad rámec odpovědnosti za vady, o zdanitelné plnění půjde. Dodavatel musí odvést DPH na výstupu. To platí i v případě, že je oprava z nějakého důvodu provedena bezúplatně. Základ daně se stanoví na základě ustanovení § 36 odst. 6 písm. b) zákona o DPH dle celkových nákladů vynaložených na poskytnutí služb.

 

Opravy lékařských přístrojů

 
Opravy zdravotnických prostředků jsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu DPH jako služby podléhající snížené sazbě daně.

Příloha č.2:

Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně:

"Opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu."

 

Praxe ale ukázala, že je problém přesně specifikovat, co se za opravu lékařských přístrojů považuje a co nikoliv.

 

Co se považuje za opravu lékařských přístrojů

Ministerstvo financí vymezilo pojem oprav zdravotnických prostředků při projednávání této problematiky s Komorou daňových poradců.

 

Příspěvek č. 276/20.05.09 - K výkladu pojmu služby z Přílohy č. 2 zákona o DPH - Oprava zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 1 tomuto zákonu.

 

Vyjádření ministerstva financí:

Pojem oprava zdravotnického prostředku z přílohy č. 2 zákona o DPH a také z přílohy III směrnice 2006/112/ES nelze chápat jako celkový servis zdravotnického prostředku.

 

Pokud je revize (popřípadě čištění, dezinfekce,sterilizace) zdravotnického prostředku prováděna samostatně, podléhá základní sazbě daně.

 

V případě, že při opravě zdravotnického prostředku je nutné jeho čištění, dezinfekce, sterilizace a po jeho opravě je nutná revize, je tato revize (čištění, dezinfekce, sterilizace) součástí opravy a celá tato služba jako celek podléhá snížené sazbě daně.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference