Místo plnění u služeb mimo tuzemsko

 

Jak postupovat, když jsme u poskytnuté služby určili místo plnění mimo tuzemsko?

 

Místo plnění v EU

V případě, že je místo plnění v EU, tak musíme postupovat podle zákonů státu, kde je místo plnění. Tuzemský plátce by se měl informovat u  správce daně v daném státě, zda mu nevznikla registrační povinnost z důvodu poskytnutí předmětné služby. 

 

Pokud nejsme plátci DPH, tak se můžeme se stát v ČR identifikovanou osobou. Identifikovanou osobou se nestáváme jen v případech, kdy službu přijímáme, ale také v případech, kdy službu poskytujeme. To platí ale pouze pro případy, kdy místo plnění určíme podle základního pravidla (§ 9 odst. 1 ZDPH).

Dle § 6i zákona o DPH platí, že osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě.

 

Místo plnění v třetí zemi

Třetí země jsou státy mimo EU. V takovém případě, nám žádná povinnost k DPH nikde nevzniká.


Zákon o DPH


§ 6i

Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference