Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Analýza účetnictví

 

Analýza účetnictví Vám poskytne důležité informace o stavu hospodaření.

 

Analýzu účetnictví najdete v menu Sestavy, příkaz Analýza účetnictví.

 

Základní metodika

Na formuláři jsou dva typy pole.

  • Výběrové pole (vybíráte určité hodnoty)
  • Zaškrtávací pole

 

Výběrové pole slouží k výběru (t.j. výběr určitých položek)

Zaškrtávácí pole slouží k jejich zobrazení a  součtu.

 

Příklad

Pro lepší pochopení si uvedeme jednoduchý příklad.

 

V roce 2015 jsme vystavili 3 faktury, dané částky jsou zaúčtovány na tržbách.

Odběratel (osoba) Rok Období Částka
A 2015 leden 100
B 2015 leden 50
A 2015 únor 60

 

Chceme zjistit, komu jsme v daném roce fakturovali.

 

Vybereme záznamy:

  • v poli Rok vybereme 2015 (zajímá nís pouze daný rok)
  • v poli Účet typ vybereme hodnotu Výnosový (zajímají nás pouze tržby)

Zobrazíme sloupce:

  • zaškrtneme pole Období (chceme zobrazit měsíce)
  • zaškrtneme pole Částka (chceme zobrazit částku)
  • zaškrtneme pole Osoba (na kartě Osoby - chceme zobrazit osoby )

 

Stiskneme tlačítko Najít.

Zobrazí se následující seznam:

Odběratel (osoba) Rok Období Částka
A 2015 leden 100
B 2015 leden 50
A 2015 únor 60

 

Nyní nás zajímá kolik jsme fakturovali v jednotlivých měsících.

V našem výběru tedy odškrtneme pole Osoba (jednotlivé osoby nás nezajímají).

Stiskneme tlačítko Najít.

Zobrazí se následující seznam (všimněte si, že se částky za leden sečetly):

Rok Období Částka
2015 leden 150
2015 únor 60

 

 

Nyní nás zajímá kolik jsme fakturovali za celý rok.

V našem výběru tedy odškrtneme pole Období (jednotlivé období nás nezajímají).

Stiskneme tlačítko Najít.

Zobrazí se následující seznam (všimněte si, že se částky za celý rok sečetly):

Rok Částka
2015

210

 

Možnosti lze samozřejmě kombinovat neomezeně.

Důležité je pouze pochopit základní princip fungování.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference