Doměrek daně z příjmů

 

Doměřená daň


Dle zásad o účtování podnikatelů se doměrky a vratky daně z příjmů účtují na účet 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů, se souvztažným zápisem na 341 - Daň z příjmů.

Doměrek se účtuje jako náklad, neúčtuje se jako změna stavu jmění firmy, ta nastane až při rozdělování zisku daného roku, tedy roku kdy došlo k doměrku daně.

 

Pokud finanční úřad daň nedoměří, ale sníží ztrátu z loňských let, tak pro firmu nevzniká žádný závazek ani pohledávka. FÚ pouze snížil výši daňové ztráty kterou lze v následujícíh letech odečíst. Toto je problém pouze na daňovém přiznání, nikoliv v účetnictví. Stav majeku společnosti se nemění, takže neúčtujeme.


Dále je nutné sesouhlasit účetní zůstatky s nálezem v rozhodnutí finančního úřadu. To se děje pouze v případech kdy v rozhodnutí došlo ke napadnutí zůstatku nějakého rozvahového účtu.

Např. pokud jsme základní prostředek zaúčtovali jako DKP a finanční úřad to zjistil, musím, mimo zaúčtování doměrku, zaúčtovat dohledání základního prostředku. Toto dohledání se ovšem účtuje zcela samostatně.


Příklad:

FÚ změnil v roce kontroly 2008 zůstatek skladu o 1.000,- Kč.
Opravu budeme účtovat v běžném roce tedy např.2011.
Na základě metodky opravy účtování nebudeme účtovat změnu skladu proti nákladům minulých let ale proti rozvahovým účtům.

Změna stavu zásob ke dni 31.12.2008   1.000,-   132.01   MD
Změna stavu zásob ke dni 31.12.2008   1.000,-   428.01   D

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference