Účetní jednotky

 

Od roku 2016 dochází ke kategorizaci účetních jednotek.

 

 • mikro účetní jednotka
 • malá účetní jednotka
 • střední účetní jednotka
 • velká účetní jednotka

 

Účetní jednotky se dělí dle následujících kritérií:

Aktiva – celková suma aktiv z rozvahy (strana MD rozvahy)

Roční úhrn čistého obratu – výnosy dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období a vynásobené 12.

Průměrný počet zaměstnanců – průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky Českého statistického úřadu.

 

Mikro účetní jednotka

je účetní jednotka která nepřekročí k rozvahovému dni dvě ze tří uvedených veličin:

 • Aktiva ve výši: 9 mil Kč
 • Čistý obrat: 18 mil Kč
 • Průměrný počet zaměstnanců: 10

 

Povinnosti:

 • závěrka vykazována ve zkráceném rozsahu (účetní jednotky bez povinného auditu)
 • nemusí v rámci účetní uzávěrky zveřejňovat výkaz zisku a ztráty (stačí rozvaha a příloha k účetní závěrce)
 • ve výroční zprávě nemusí uvádět nefinanční informace (účetní jednotky s auditem)
 • osvobození od konsolidace

 

Malá účetní jednotka

je účetní jednotka která nepřekročí k rozvahovému dni dvě ze tří uvedených veličin:

 • Aktiva ve výši: 100 mil Kč
 • Čistý obrat: 200 mil Kč
 • Průměrný počet zaměstnanců: 50

 

Povinnosti:

 • závěrka vykazována ve zkráceném rozsahu (účetní jednotky bez povinného auditu)
 • nemusí v rámci účetní uzávěrky zveřejňovat výkaz zisku a ztráty (stačí rozvaha a příloha k účetní závěrce)
 • ve výroční zprávě nemusí uvádět nefinanční informace (účetní jednotky s auditem)
 • osvobození od konsolidace

 

Střední účetní jednotka

je účetní jednotka která nepřekročí k rozvahovému dni dvě ze tří uvedených veličin:

 • Aktiva ve výši: 500 mil Kč
 • Čistý obrat: 1.000 mil Kč
 • Průměrný počet zaměstnanců: 250

 

Povinnosti:

 • sestavit výkaz o peněžních tocích (cash-flow)
 • sestavit výkaz o změnách vlastního kapitálu

 

Velká účetní jednotka

je účetní jednotka která překročí k rozvahovému dni dvě ze tří uvedených veličin:

 • Aktiva ve výši: 500 mil Kč
 • Čistý obrat: 1.000 mil Kč
 • Průměrný počet zaměstnanců: 250

 

Povinnosti:

 • sestavit výkaz o peněžních tocích (cash-flow)
 • sestavit výkaz o změnách vlastního kapitálu

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference