Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Přecenění skladu

 

Systém Delfy pro ocenění zásob (skladovou cenu) používá metodu průměrných cen.

Průměrná cena se stanoví jako vážený aritmetický průměr z pořizovacích cen.

Funkci pro přecenění skladu pouští vždy uživatel jako jeden z nástrojů na interních dokladech.

Skladová cena je platná až do dalšího přecenění skladu.

Přecenění skladu se musí dělat nejméně jednou měsíčně..

Součástí funkce pro přecenění skladu je také uzavření pořízení zásob.

 

Uzavření pořízení zásob:

Nákup zásob účtujete příjemkou na daný sklad proti účtu pro pořízení zásob (131.01).  Položky na příjemce jsou uvedeny ve skladových cenách.

Jakmile obdržíte fakturu, účtujete ji na 131.01 proti závazkům za dodavateli. Položky na faktuře jsou uvedeny v nákupních cenách.

Na účtě 131.01 obvykle vznikne rozdíl v částce (rozdíl mezi skladovou cenou a cenou na faktuře)

Funkce pro uzavření pořízení zásob provede zaúčtování těchto rozdílů na účet oceňovacích rozdílů.

Pro uzavření pořízení zásob se vezmou všechny případy v daném roce které mají nulový zůstatek množství (množství na příjemce odpovídá množství na faktuře), ale nemají nulový zůstatek v účetní měně.Přecenění skladu:

Při této funkci se určí pro daný rok nové průměrné skladové ceny.

Současně se spočítá celková hodnota skladu v nových skladových cenách a rozdíl mezi původním oceněním a oceněním novým se zaúčtuje na účet oceňovacích rozdílů.Kontrola správnosti přecenění skladu:

Sklad je správně přeceněn tehdy, pokud inventura skladu odpovídá zůstatku skladu v účetnictví.

Zůstatek skladu v účetnictví zjistíte na účetním výkaze (menu Sestavy, účetní výkazy).

Inventuru zjistíte na kartě Inventura formuláře pro sklady (menu Sestavy, sklady).

Částky na obou výkazech pro každý sklad musí být totožné.


Nastavení metodiky


Pro přecenění skladu a uzavření zásob musíte nejdříve nastavit metodiku účtování.

Metodiku účtování naleznete na základním nastevení firmy, na kartě Sklady (menu Nastavení, Základní nastavení firmy)

Na dané kartě vyberte podformulář Metodika účtování skladů způsobem A:Metodika pro uzavření zásob:
Účet skladu: 131.01
Účet oceňovacích rozdílů: 132.09 (Oceňovací odchylky)
Účet nákladů: 504.01

Metodika pro přecenění skladu:
Účet skladu: 132.01
Účet oceňovacích rozdílů: 132.09 (Oceňovací odchylky)
Účet nákladů: 504.01

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference