Parkoviště

 

Parkoviště není pozemek, jedná se o stavbu.

 

Zatřídění

Parkoviště je dle klasifikace staveb CZ-CC pod číslem 211223.

Celá skupina 211 je uvedena v příloze č. 5 k zákonu o dani z přidané hodnoty jako položka 5-2 Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace kromě: signalizačního a zabezpečovacího zařízení v CZ-CC 211193 a 211293 v položce (2-80)


Parkoviště se odepisuje v 5. odpisové skupině.
Po kolaudaci se z parkoviště platí daň z nemovitostí.

 

Pořízení

Veškeré náklady související s výstavbou parkoviště účtujeme jako investiční náklad.

V tomto případě se nejdná o úpravu pozemku, ale o stavební dílo.

Po kolaudaci náklady přeúčtujeme do investičního majetku a začneme odepisovat.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference