Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Nastavení knihy pro vydané faktury

 

Nejdříve je nutné si rozmyslet kolik knih vlastně potřebujeme.

Nastavení v dané knize je pouze implicitní. To znamená, že při vytvoření dokladu se dané pole vyplní hodnotou nastavenou v dané knize, ale na dokladu se dané pole dá přepsat.

 

 

Knihu pro vydané faktury vytvoříte v menu Nastavení - Kniha

 

Typ plnění DPH

Jedná se o implicitní hodnotu, typ plnění se na dokladu dá změnit.

Příklad pro nastavení faktur:

Typ faktury Zdanitelné plnění
Tuzemské faktury Prodej zboží a služeb v tuzemsku
Faktury pro dodání do EU Prodej zboží a služeb do EU plátci DPH
Faktury pro vývoz do třetích zemí (mimo EU) Prodej zboží a služeb do třetích zemí

 

Vytvářet variabilní symbol automaticky

U vydaných faktur doporučujeme zaškrtnout volbu "Vytvářet variabilní symbol automaticky".

Tato volba zajistí že v okamžiku vytvoření faktury se na daný doklad zapíše variabilní symbol který se vytvoří dle zadaných parametrů.

 

Parametry pro tvorbu variabilního symbolu:

  • Rok dokladu (rok vystavení dokladu)
  • Předčíslo
  • Číslo dokladu (pořadové číslo v daném roce)

 

Parametry je nutno nastavit tak, aby se variabilní symbol nikdy neopakoval.

Pokud se variabilní symboly budou opakovat, můžete mít problémy při úhradách faktur.

Pokud používáte více knih, doporučujeme pro každou knihu nastavit předčíslo. Například 01, pro další knihu 02, pro další 03 atd..

Délka variabilního symbolu může být maximálně 10 míst.

 

Doporučené nastavení:

  • Rok dokladu: 4
  • Předčíslo: 01
  • Číslo dokladu: 3 (pokud máte za rok méně než 999 faktur, jinak doporučujeme číslo 4)

 

Pro lepší pochopení uvádíme příklad vytvoření variabilního symbolu pro vydanou fakturu v roce 2012.

Rok dokladu (počet míst) Předčíslo Číslo dokladu (počet míst) Číslo dokladu Složení var.symbolu Variabilní symbol
4   3 1 2012 + 001 2012001
4   3 10 2012 + 010 2012010
4   3 100 2012 + 100 2012100
2   3 1 12 + 100 12100
4   5 1 2012 + 00001 201200001
4 07 3 1 2012 + 07 + 001 201207001
4 7 5 1 2012 + 7 + 00001 2012700001

 

Nastavení účtování

Na knize je dále nutné nastavit účtování pro automatické dokončení faktury.

Vystavením dobropisu vzniká závazek, proto je nutné v dané knize vydaných faktur nastavit jak takový závazek účtovat.

Pole Účtovat záporně znamená, že se součtový řádek na faktuře zobrazí záporně. Tím pádem se faktura bude chovat jako dobropis.

 

Typ Text Účet Strana Účtovat záporně
Příjem nebo pohledávka Faktura vydaná celkem 311 MD Ne
Zaokrouhlení náklad Zaokrouhlení

568

MD Ne
Zaokrouhlení výnos Zaokrouhlení 668 D Ne
Výdej nebo závazek Dobropis 311 MD Ano

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference