Vedlejší pořizovací náklady

 

Metodika je platná pro účtování zásob způsobem B.

Způsob rozpouštění vedlejších pořizovacích nákladů zapište do účetních směrnic.

 

V průběhu roku účtujeme nákup zboží na účet 504.01.

Vedlejší pořizovací náklady (doprava, clo..) účtujeme na účet 504.xx

 

Rozpuštění vedlejších nákladů na konci roku

Pro lepší pochopení budeme počítat s následujícími účty:

  • 132.01 - Sklad zboží
  • 132.xx - Vedlejší pořizovací náklady
  • 504.01 - Nákup zboží (zde účtujeme v průběhu roku nákup zboží)
  • 504.xx - Vedlejší pořizovací náklady (zde účtujeme v průběhu roku dopravu, clo...)

 

Metodika výpočtu

Podstata výpočtu je následující.

Předpokládejme, že vedlejší pořizovací náklady jsou ve výši 10%.

Tím pádem na konci roku na účtu 132.xx by mělo být 10% hodnoty skladu na účtu 132.01.

 

Zásoby

Nejdříve spočítáme celkovou hodnotu zásob v průběhu roku.

Zásoby =  Počáteční stav účtu 132.01 + celkový nákup účtovaný na 504.01

POZOR - na účtu 504.01 nesmí být zaúčtována inventura zásob na konci roku.

Z tohoto důvodu doporučujeme pro účtování inventury vytvořit analytiku např. 504.09

 

Vedlejší náklady

Spočítáme celkové vedlejší náklady.

Vedlejší náklady = Počáteční stav účtu 132.xx + celkové vedlejší pořizovací náklady na 504.xx

 

Koeficient

Koeficient = Vedlejší náklady / zásoby

Koeficient se vypočítá na 5 desetiných míst

 

Výpočet zůstatku 132.xx

Po zjištění koeficientu můžeme spočítat konečný zůstatek vedlejších pořizovacích nákladů.

Konečný stav 132.xx = Konečný stav skladu (po inventuře) na 132.01 * koeficient

 

Příklad

Počáteční zůstatek účtu 132.01: 100.000,-

Počáteční zůstatek účtu 132.xx: 10.000,-

Konečný stav účtu 504.01: 200.000,-

Konečný stav účtu 504.xx: 20.000,-

Konečný stav na účtu 132.01: 150.000,- (po zaúčtování inventury proti účtu 504.09)

 

Zásoby: Počáteční stav účtu 132.01 + celkový nákup účtovaný na 504.01 = 100.000 + 200.000 = 300.000,-

Vedlejší náklady: Počáteční stav účtu 132.xx + celkové vedlejší pořizovací náklady na 504.xx =10.000 + 20.000 = 30.000

Koeficient: Vedlejší náklady / zásoby = 30.000 / 300.000 = 0,01

Výpočet zůstatku 132.xx: Konečný stav účtu skladu 132.01 * koeficient = 150.000 * 0,01 = 15.000,-

 

Text Částka Účet Strana
Rozpuštění počátečního stavu vedlejších pořizovacích nákladů 10.000 132.xx D
Rozpuštění počátečního stavu vedlejších pořizovacích nákladů 10.000 504.xx MD
Konečný stav vedlejších pořizovacích nákladů 15.000 132.xx MD
Konečný stav vedlejších pořizovacích nákladů -15.000 504.xx MD

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference