Nákup software

 

Při nákupu software je důležitá forma jakou se daný software pořizuje.

 

Nejrozšířenější formy pořízení software:

  • Software pořízený s hardwarem (OEM) – trvalá licence vázané na počítač
  • Dočasná licence (OVS - Open Value Subscription)
  • Trvalá licence (OLP)
  • Splátkový nákup trvalé licence (OLV nebo OV)

 

Bližší informace o účtování uvádí Microsoft na svých stránkách.

Odkaz naleznete zde.

 

Software pořízený s hardwarem (OEM) – trvalá licence vázané na počítač

V tomto případě, je software pevně svázán s daným počítačem.

Software tvoří jeho součást a je nepřenositelný.

Z tohoto důvodu se o daném software neúčtuje, jeho cena je součástí ceny daného počítače.

 

Dočasná licence (OVS - Open Value Subscription)

Jedná se o nákup dočasného práva k používání daného software.

V tomto případě k žádnému nákupu majetku nedochází.

Jedná se o poskytování služeb (obdobně jako u operativního leasingu).

Z tohoto důvodu se dané poplatky účtují na účet 518.

Poplatyk jsou většinou hrazeny za každý měsíc použití.

V případě, že se jedná o poplatky které jsou hrazeny na delší dobu (např. roční poplatky), musí se časově rozlišit.

Rozhodná částka pro časové rozlišení je závislá na Vaší účetní směrnici.

 

Trvalá licence (OLP)

Jedná se o nákup trvalého práva k používání daného software.

Na majetkové účty se účtuje

  • doba použitelnosti delší než jeden rok
  • pořizovací cena je 60.000,- Kč.

 

Na majetkové účty můžete samozřejmě účtovat i v okamžiku, kdy je pořizovací cena nižší (záleží na Vaší účetní směrnici).

 

Pokud je  cena nižší, nákup licence se účtuje na účet 518.

 

V případě multilicenčního modelu oceňujeme jednotlivé licence samostatně.

Například multilicence na 10 sad Office považujeme za 10x jednu licenci Office, tj. pokud každá jednotlivá licence nepřesáhne hranici pro zařazení do nehmotného majetku, budeme účtovat přímo na nákladové účty.

 

Splátkový nákup trvalé licence (OLV nebo OV)

Tento způsob nákupu umožňuje uživateli po určitou dobu užívat  software s tím, že po uplynutí doby se z licence (OVS) stává trvalá licence (OLP).

 

Účtování je stejné jako při účtování dočasné licence.

Po skončení domluvené doby, se z dočasné licence stane licence trvalá která se zaúčtuje na podrozvahové účty.

 

Prodloužení antivirového programu

V případě prodloužení antivirového programu, je nutno čásku za prodloužení časově rozlišit.

Samozřejmě v případě, že částka přesahuje stanovenou hranici pro časové rozlišení dle směrnice účetní jednotky.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference