Nemoc po skončení zaměstnání

 

Ochranná lhůta v případě uplatňování nároku na nemocenské činí 7 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání, které zakládalo účast na nemocenském pojištění.

U zaměstnání kratších než 7 kalendářních dnů činí ochranná lhůta pouze tolik dnů, kolik činilo toto poslední zaměstnání.

Pokud zaměstnání trvalo např. 4 dny, ochranná lhůta bude také 4 dny.

Nezaměstnaná osoba v ochranné lhůtě nemá nárok na náhradu mzdy, ale pouze na nemocenské.

 

Nemocenská náleží až od 15. dne pracovní neschopnosti.

V prvních 14 dnech náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Nárok na náhradu mzdy máte ale pouze za dobu trvání pracovního poměru, takže za první dva týdny nemoci peníze nedostanete.

 

Příklad:

Pracovní poměr byl ukončen dne 31.srpna.

Zaměstnance onemocněl a dostal neschopenku dne 1.září.

Prvních 14 dní nemoci má právo na náhradu mzdy, ale díky tomu, že není v pracovním poměru, tak žádnou nedostane.

Od 15. dne bude čerpat nemocenskou od ČSSZ.

 

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnanec předloží mzdové účtárně Hlášení počátku pracovní neschopnosti a podepíše prohlášení, že v době od skončení zaměstnání do počátku pracovní neschopnosti nenastoupil do jiného zaměstnání.

V případě malé organizace přihlásí zaměstnavatel nemocného zaměstnance v ochranné lhůtě na zdravotní pojišťovnu a odesílá na OSSZ Hlášení o pracovní neschopnosti.

Pro přihlášení na zdravotní pojišťovnu použije kód „N“ a pro ukončení neschopnosti kód „K“

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference