Metodika vytvoření daňové evidence

 

Systém Delfy do daňové evidence zahrne následující typy knih:

 • Pokladna
 • Banka
 • Mzdy
 • Přijaté faktury
 • Vydané faktury

S doklady v ostatních knihách (interní doklady, zálohy...) se do daňové evidence nepočítá.

 

Pokladna

Z pokladních dokladů se do daňové evidence zahrnou pouze účty které jsou daňově účinné.

Daňový účet je ten, který má zaškrtnuto pole Daňově uznatelný náklad (výnos).

 

Přijaté faktury

Z přijatých faktur se do daňové evidence zahrnou:

 • faktury které byly v daném roce uhrazeny
 • v kterém roce byly faktury zaúčtovány není rozhodující
 • z faktur se vyberou pouze účty které jsou daňově účinné

Daňový účet je ten, který má zaškrtnuto pole Daňově uznatelný náklad (výnos).

 

Vydané faktury

Z přijatých faktur se do daňové evidence zahrnou:

 • faktury které byly v daném roce uhrazeny
 • v kterém roce byly faktury vystaveny není rozhodující
 • z faktur se vyberou pouze účty které jsou daňově účinné

Daňový účet je ten, který má zaškrtnuto pole Daňově uznatelný náklad (výnos).

 

Vytvoření daňové evidence

Daňovou evidenci vytvoříte na účetních výkazech.

Účetní výkazy najdete v menu Sestavy, příkaz Účetní výkazy.

 

Na formuláři vyberte rok pro který chcete daňovou evidenci zpracovat.

Na kartě Daňová evidence stiskněte tlačítko Vytvořit.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference