Vystavení účtenky

 

Zákon o EET

§ 18 Obsah evidenční povinnosti

(1) Poplatník je povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby

  • a) zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a
  • b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne.

 

Metodika k evidenci tržeb

Poplatník nesmí vystavit účtenku mimo sféru původce tržby (zákazníka), tedy vystavit účtenku po uskutečnění platby bez přítomnosti zákazníka, ani nakládat s účtenkou proti vůli zákazníka.


V případě fyzické přítomnosti zákazníka je povinen účtenku vystavit a umístit ji tak, aby s ní mohl zákazník dále disponovat (mohl si ji převzít).

 

Zákazník však povinnost převzít vystavenou účtenku nemá.

 

Pokud původce tržby fyzicky přítomen není, lze za splnění povinnosti vystavit účtenku pokládat např. vložení účtenky do obálky k samostatnému odeslání a vhození do schránky, nebo vložení účtenky do krabice k dálkově objednanému zboží, které čeká na expedici za podmínky, že toto zboží
bude v nejbližší době expedice odesláno.


ZoET neupravuje způsob předání účtenky zákazníkovi, a tudíž poplatník může vystavit účtenku i elektronicky  (bez  tiskuapředat ji zákazníkovi např. prostřednictvím e-mailu), či jiným  způsobem,  který  umožňuje  zákazníkovi s účtenkou  disponovat. 

Přesto však  bude  nejčastěji docházet k předávání  tištěných  účtenek. 

Elektronické vystavení  účtenky  se  uplatní  zejména v situacích,  kdy  nedochází k fyzickému  kontaktu  aktérů  transakce  nebo  dokonce  ani k fyzickému předání zboží (např. nákup softwaru po internetu placený platební kartou).

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference