Kontrolní hlášení pro přenos daňové povinnosti

 

Od roku 2016 se ruší Výpis z evidence (zde se uváděla plnění s přenosem daňové povinnosti).

Od uvedeného data se daná plnění uvádějí do kontrolního hlášení.

 

 • Uskutečněná plnění při přenosu daňové povinnosti v tuzemsku uvádíme v kontrolním hlášení v oddíle A.1. 
 • Přijaté plnění při přenosu daňové povinnosti v tuzemsku uvádíme v kontrolním hlášení v oddíle B.1.


Kód předmětu plnění

V kontrolním hlášení se uvádí kód předmětu plnění:

 • 1 – dodání zlata (plnění podle § 92b)
 • 3 – dodání nemovité věci, pokud se při tomto dodání uplatní daň (plnění podle § 92d)
 • 4 – poskytnutí stavebních nebo montážních prací (plnění podle § 92e)
 • 5 – zboží uvedené v příloze č. 5 zákona o DPH (plnění podle § 92c) – odpady a šroty
 • 11 – převod povolenek na emise skleníkových plynů
 • 12 – obiloviny a technické plodiny
 • 13 – kovy, včetně drahých kovů
 • 14 – mobilní telefony
 • 15 – integrované obvody a desky plošných spojů
 • 16 – přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (např. tablety či laptopy)
 • 17 – videoherní konzole
 • 18 – převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie
 • 19 – dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
 • 20 – dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference